Figur 1. BNP pr. indbygger i faste priser 2000‑15 for Fredensborg Kommune og hele landet. Indeks: 2000=100.

Danmarks Statistik – Særkørsel for Trap Danmark

.

Figur 2. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Fredensborg Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2015.

Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/RAS301

.

Fredensborg Kommune er præget af en omfattende pendling, hvor 71 % af de beskæftigede borgere arbejder uden for kommunen. Den største private virksomhed er Coloplast A/S, der har sit internationale hovedsæde i Humlebæk.

Arbejdspladserne er i hovedsagen fordelt på kommunens større bysamfund – Fredensborg, Humlebæk, Kokkedal og Nivå.

I lighed med landets øvrige kommuner betød finanskrisen en nedgang i beskæftigelsen fra 2008/09, men siden 2013 har den igen været stigende.

Gennemsnitsindkomsterne før skat var i 2015 ca. 24 % højere end på landsplan, men uligheden i kommunen var noget højere end på landsplan.

BNP pr. indbygger var i 2015 nogenlunde som for hele landet, men udviklingen har siden 2009 afveget markant fra udviklingen på landsplan (se Figur 1). Det skyldes forandringer i enkelte af kommunens internationalt arbejdende virksomheder inden for engroshandel.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2015 var der 11.453, der arbejdede på ca. 2.000 arbejdssteder i Fredensborg Kommune. Set i forhold til gennemsnittet for Region Hovedstaden har kommunen forholdsvis flere ansatte i den offentlige sektor og inden for handel og service, mens der er færre ansatte inden for især industri, samt transport og bygge og anlæg (se Figur 2).

Primære erhverv

De primære erhverv spiller med en andel på 1,4 % kun en mindre rolle for beskæftigelsen. Blandt de senest tilkomne virksomheder er Kelleris Vingaard (grundlagt 2001), der i 2017 med ca. 4.200 vinstokke og eget vineri tilhører gruppen af større og professionelt drevne danske vinproducenter.

Industrien

Medarbejdere på Coloplasts produktionsfaciliteter
.

Konditoren i gang med jordbærtærterne hos Brødsnedkeren på Humlebæk Strandvej.

.

Kun 5,5 % af beskæftigelsen i kommunen – 633 personer – var i 2015 ansat i industrien. Hermed er Fredensborg blandt de kommuner, der har den laveste industriandel. I 2008 var industriens andel på 18 %, og faldet skyldes ikke mindst, at Coloplast A/S i 2010 nedlagde produktionen i Humlebæk.

I dag er den største industrivirksomhed i Fredensborg den amerikanskejede Dansac A/S, der ligesom Coloplast bl.a. producerer produkter til stomipatienter. Virksomheden beskæftiger ca. 215 ansatte og er oprindelig stiftet i 1971 af tidligere ansatte i Coloplast.

Det internationale hovedkvarter for Scanomat A/S har siden 1991 ligget i Kokkedal, hvorfra der stadig udvikles nye kaffemaskiner, der sælges i omkring 50 lande.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Transport samt bygge- og anlægssektoren fylder også relativt lidt i beskæftigelsen i Fredensborg Kommune. Sammen med forsyning tegner denne sektor sig kun for 6,6 % af beskæftigelsen, hvilket er væsentligt under gennemsnittet for hele landet og for regionen. Blandt de 11 nordsjællandske kommuner er det kun Allerød, der relativt beskæftiger færre i denne sektor.

Handel, service og oplevelseserhverv

Disse brancher tegner sig tilsammen for 40,4 % af beskæftigelsen i Fredensborg – det er den næsthøjeste andel blandt de 11 nordsjællandske kommuner og væsentligt over lands- og regionsgennemsnittet. Det skyldes ikke mindst, at det store hovedsæde for Coloplast A/S efter ophøret af produktion i Humlebæk nu indgår som en engroshandelsvirksomhed.

Inden for oplevelseserhvervene er Louisiana, Museum of Modern Art den største arbejdsgiver med ca. 125 ansatte. Tæt ved museet ligger den skandinaviske salgsorganisation for Peter Bodum A/S, der har hovedsæde i Schweiz.

Sektoren rummer også en række store supermarkeder og bilforhandlere samt den halvdel af Aarstiderne A/S, der ligger på Krogerup Avlsgaard.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Udsigten mod nord fra Humlebæk. Andelen af ældre i kommunen vokser støt de kommende årtier. Gruppen på 65 år og derover udgjorde 22 % af befolkningen i 2017. Den vil ifølge fremskrivningen vokse til en andel på 29,1 % i 2045.

.

Denne sektor tegner sig for 9,7 % af beskæftigelsen, hvilket er væsentligt under gennemsnittet for regionen (21,1 %) og hele landet (13,8 %). Det hænger sammen med nærheden til Københavnsområdet, som i højere grad tiltrækker erhverv som rådgivning, forretningsservice og it- og televirksomheder.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor tegner sig for 36,1 % af beskæftigelsen. Det er et godt stykke over både regionsgennemsnittet (30,9 %) og landsgennemsnittet (32,5 %) og den tredjestørste andel blandt de 11 nordsjællandske kommuner. Det skyldes ikke mindst en relativt stor socialsektor, der tegner sig for 18,5 % af beskæftigelsen. Den største statslige arbejdsplads er Skattecenter Fredensborg med over 200 medarbejdere i 2017.

Pendling

Hele 71 % af de beskæftigede, der bor i Fredensborg Kommune, tager på arbejde i andre kommuner. Af de 13.735 (2015-tal) daglige udpendlere kører omkring hver fjerde helt til Københavns Kommune. Modsat består 56 % af arbejdsstyrken i Fredensborg af pendlere fra andre kommuner, med Helsingør Kommune på førstepladsen.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2015 for indbyggerne i hhv. Fredensborg Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/RAS209

.

Af Fredensborg Kommunes befolkning på 40.504 er 49,7 % i arbejdsstyrken, hvilket er lidt mindre end for regionen og hele landet (se Tabel 1). Omvendt er de 50,3 % af befolkningen modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. Det er især en relativt stor gruppe på alderspension, der medvirker til den store gruppe uden for arbejdsstyrken. Set alene på de 16‑64-årige er erhvervsfrekvensen på 77, hvilket er lidt højere end for hele landet.

Ledigheden var i 2015 relativt lav og udgjorde kun 1,4 % af hele befolkningen. Målt som fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken var ledigheden 3,3 %, ligeledes lavere end på landsplan.

Socialgrupper, indkomst og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Fredensborg Kommune og hele landet i 2015.

Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/FORMUE2 og INDKP101 samt særkørsel for Trap Danmark

.

Gennemsnitsindkomsten pr. indbygger før skat var på 383.000 kr. i 2015 (se Tabel 2). Det var 75.000 kr. højere end landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2015 på 2.949.000, hvilket er mere end en mio. kr. højere end landsgennemsnittet.

Uligheden i Fredensborg er en del større end på landsplan. Målt med Gini-koefficienten var den i 2015 på indeks 32,9, mens den på landsplan var 28,8.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Fredensborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked

Eksterne links