Entreprenørfirmaet Nordkysten lægger rør ved Græsted af . Begrænset anvendelse

Erhverv og arbejdsmarked i Gribskov Kommune

Figur. BNP pr. indbygger i faste priser 2000‑15 for Gribskov Kommune og hele landet.
Indeks: 2000=100.
.

De mange sommerhuse i kystområderne præger Gribskov Kommunes økonomi. Samtidig har over halvdelen af de erhvervsaktive deres arbejdsplads i andre kommuner. Kommunens eget erhvervsliv er præget af mange mindre virksomheder inden for turisme, bygge og anlæg og til dels også handel og service. Den største koncentration af arbejdspladser findes i kommunens tre største byer, Helsinge, Gilleleje og Græsted.

Kommunens erhvervsliv blev ramt hårdt i kriseårene omkring finanskrisen 2008/09. Så sent som i 2013 lå BNP pr. indbygger stadig 15 % under niveauet fra år 2000. BNP pr. indbygger var i 2015 177.400 kr. pr. indbygger og dermed under det halve af landsgennemsnittet. Da produktion regnes med i den kommune, hvor arbejdspladsen ligger, er den store udpendling med til at give Gribskov Kommune et lavt BNP.

I lighed med landets øvrige kommuner betød finanskrisen en nedgang i beskæftigelsen. Først i 2015 er nedgangen standset og erstattet af en mindre stigning.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Gribskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked

Eksterne links