Davidsens Tømmerhandel nær Vojens er vokset til at blive et af de store trælast- og byggemarkeder for professionelle med over 20 lokationer i Danmark. Stiftet i 1944 er firmaet stadig ejet af familien Davidsen. I 2019 købte det byggecentene under kæden Optimera fra den franske koncern Saint-Gobain.
.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16-64 år) med arbejdssted i Haderslev Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2018.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Haderslev Kommune og hele landet i 2018.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Haderslev Kommune i november 2018.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2018 for indbyggerne i hhv. Haderslev Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
Fødevareindustrien er vigtig i Haderslev Kommune. Blandt de mindre virksomheder er Hanegal A/S, hvor ca. 50 medarbejdere producerer økologisk pålæg, pølser og færdigretter på fabrikken på Finlandsvej i den nordlige del af Haderslev.
.
Svenskejede Lindab har dansk hovedsæde samt produktion og lager i Langkær lige uden for Haderslev. I 2020 blev en udvidelse af fabriksanlægget igangsat. Samtidig blev der arbejdet dag- og aftenhold og et lille nathold for at trit med efterspørgslen. Som leverandør til byggerier blev Lindab ikke ramt negativt af coronakrisen.
.
Åbent hus i april 2018 i stalden på Vedsted Cotel, der hører under Gram og Nybøl Godser. Siden 2005 har økologiske landmænd sammen med Økologisk Landsforening og de økologiske mejerier inviteret til Økodag, når kørerne skal på græs. Efter besigtigelsen i stalden kan de besøgende se køerne springe af sted til de marker, hvor de skal græsse i mindst 150 dage.
.

Ingen anden jysk kommune har en så stor andel af statslige arbejdspladser (11,4 % i 2018) som Haderslev Kommune. Det skyldes især de store militære arbejdspladser samt afdelinger af bl.a. SKAT og Udbetaling Danmark. Haderslev Kommunes private erhvervsliv er karakteriseret ved et stort antal mindre og mellemstore virksomheder, der især er koncentreret i og omkring kommunens to største byer, Haderslev og Vojens. Både erhvervslivet og pendlerne er begunstigede af en god infrastruktur, idet motorvej E45 går gennem kommunen.

Haderslev Kommune blev hårdt ramt af finanskrisen fra 2008. I kølvandet på krisen mistede kommunen næsten 4.000 arbejdspladser, svarende til godt 15 % af beskæftigelsen. Selv ti år efter var tabet ikke overvundet. Alle brancher blev berørt af nedturen, og også den offentlige beskæftigelse faldt. Værst gik det ud over industrien, hvor bl.a. kommunens største arbejdsplads, vindmølleproducenten LM Glasfiber i Hammelev, lukkede i 2009.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2018 var der 21.708 (16-64-årige), der arbejdede på ca. 2.900 arbejdssteder i Haderslev Kommune. I forhold til regionen og hele landet var der en større andel, der var beskæftiget i hhv. den offentlige sektor og i de primære erhverv, mens der var en mindre andel inden for især forskning, rådgivning og forretningsservice.

Primære erhverv

Med 4,7 % af de beskæftigede inden for de primære erhverv er denne sektors andel en del større i Haderslev Kommune end i Region Syddanmark og mere end dobbelt så stor som på landsplan. På de ca. 57.000 ha landbrugsland var de arealmæssigt vigtigste afgrøder i 2018 byg og hvede. De største animalske produktioner var slagtekyllinger samt malke- og kødkvæg og svin. Kommunen rummer også en del minkfarme. Alle minkene blev aflivet i november 2020 pga. frygt for coronasmitte.

Et af de største landbrug er Gram og Nybøl Godser A/S, der ud over økologisk landbrug og fødevareproduktion også driver hotel og udstillinger mv. på Gram Slot. Siden 2017 har Reitangruppen (der bl.a. står bag REMA 1000) været medejer.

Industrien

Industrien tegner sig for 13,0 % af den samlede beskæftigelse i Haderslev Kommune (2018). Det er lidt under andelen for regionen som helhed, men over landsgennemsnittet. De største industribrancher er metal-, maskin- og fødevareindustrien, der tilsammen tegner sig for 68 % af alle industriarbejdspladserne.

Blandt de største fødevarevirksomheder er Høgelund Mejeri i Vojens, der ejes af Arla, hvor over 100 medarbejdere producerer blåskimmelost. Robert Damkjær A/S i Lille Anslet producerer pølser med fars af kylling, kalkun og oksekød og beskæftigede i 2019 omkring 100 medarbejdere.

Pharma Nord ApS har ved Vojens sin danske produktion, lager og logistik. Selskabet udvikler og fremstiller kosttilskud og lægemidler. Det har hovedsæde i Vejle og samlet 375 ansatte i 2019.

To af de større virksomheder inden for metal- og maskinindustri er Lindab A/S i Haderslev og Gram Commercial A/S i Vojens. Lindab er et datterselskab af den svenske koncern af samme navn, som rundtom i verden beskæftiger ca. 5.000 medarbejdere. Virksomheden producerer ventilationsanlæg og andre byggekomponenter af stål. Lindab har sit danske hovedsæde samt størstedelen af produktion og lager i Haderslev. Her beskæftigede Lindab i 2019 ca. 300 af de i alt over 500 medarbejdere i Danmark. Gram Commercial udvikler og fremstiller køle- og fryseskabe til professionelt brug.

Til de lidt større virksomheder hører også Dansani A/S, der i Haderslev producerer baderumsmøbler, som bl.a. eksporteres via fem datterselskaber i Europa og fra 2019 også et i Kina. Virksomheden beskæftiger ca. 200 medarbejdere på fabrikken i Haderslev og i de udenlandske filialer. X-Yachts A/S på havnen i Haderslev fremstiller eksklusive sejl- og motorbåde og havde i 2019 ca. 120 medarbejdere.

Bryggeriet Fuglsang i Haderslev blev grundlagt i 1865 og er Danmarks ældste familieejede bryggeri. Det havde i 2019 ca. 40 medarbejdere.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Med 10,7 % af beskæftigelsen udgør denne sektor en lidt mindre andel end i Region Syddanmark som helhed. Bygge- og anlægsbranchen tegner sig for knap 6 % og er sammensat af en større gruppe mindre virksomheder. Arkil A/S med hovedsæde i Haderslev Kommune er en af Danmarks store entreprenørvirksomheder.

Transportbranchen tegner sig for 4,3 % af beskæftigelsen. En af de største virksomheder er Vojens Taxi og Servicetrafik ApS i Vojens, der har ca. 75 køretøjer og beskæftiger omkring 100 medarbejdere. Vognmandsforretningen Kudsk & Nissum A/S med ca. 60 medarbejdere har hovedkvarter i Vojens og er eksperter i transport af grus, sand og sten.

Forsyning som el, vand, kloak og renovation tegner sig for 0,4 % af beskæftigelsen.

Handel, service og oplevelseserhverv

Denne sektor ligger med 29,7 % af beskæftigelsen tæt på andelen for Region Syddanmark. Handel tegner sig for 16,4 %, service for 8,1 % og oplevelseserhvervene som restauranter, hoteller, kultur og fritid for 5,2 %.

Blandt handelsvirksomhederne er Davidsens Tømmerhandel A/S, der med hovedsæde i Skrydstrup ved Vojens er vokset til at blive en af landets største trælast- og byggemarkedskæder med mere end 20 afdelinger fordelt over hele landet. Selskabet omsatte i 2019 for 2,3 mia. kr. og havde i alt ca. 730 medarbejdere.

Tøjkoncernen Bestseller A/S har et større logistikcenter i Haderslev, hvorfra der af ca. 200 medarbejdere distribueres tøj til omkring 60 lande. F. Engel Konfektion A/S blev stiftet i 1927 i Haderslev og drives nu i fjerde generation af Engel-familien og fortsat fra Haderslev. Selskabets ekspertise er arbejds- og jagttøj samt modetøj. Der var i 2019 ca. 500 ansatte i Danmark og på to fabrikker i Litauen. I Danmark var der ca. 150 ansatte i primært udvikling, administration og salg. Johs. Møllers Maskiner A/S med hovedsæde i Vojens er eksperter i salg og servicering af entreprenørmaskiner, kraner og maskiner til landbruget.

Dencon Foods A/S i Haderslev importerer og distribuerer kød fra det meste af verden til salg i primært Danmark og Finland og havde i 2019 ca. 30 ansatte. Servicebranchen i Haderslev består også af en række mindre virksomheder. Her er den største Back Up Vikar A/S, der med kontorer også i Sønderborg og København anviser hundredvis af vikarer året rundt.

Oplevelseserhvervene er hoteller, restauranter, kultur og fritid. De omfatter også en række professionelle sportsklubber inden for fodbold, håndbold og ishockey, der i begyndelsen af 00’erne blev samlet i Sønderjysk Elitesport A/S. Fodbolddelen er Sønderjyske Fodbold A/S, der ejer superligaklubben SønderjyskE. Den blev i 2020 solgt til amerikaneren Robert Platek. Dette selskab havde i 2019 knap 50 ansatte.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig for 5,5 % af beskæftigelsen, hvilket er en hel del lavere end for regionen som helhed. Brancherne består af mindre virksomheder, der hovedsagelig betjener lokalområdet. Den største virksomhed er Sønderjysk Landboforening i Vojens, som med ca. 100 medarbejdere yder rådgivning til landbruget.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 36,4 % af beskæftigelsen er denne sektor en del større end andelen for regionen som helhed og også større end i de øvrige kommuner i Sydjylland. Det hænger primært sammen med, at der er mange statsligt ansatte i Haderslev Kommune. Kommunen er hjemsted for en række militære institutioner med mange arbejdspladser. Det er primært Flyvestation Skrydstrup, Haderslev Kaserne og Beredskabsstyrelsen Sydjylland.

Blandt de andre statslige arbejdspladser er afdelinger af SKAT samt af Udbetaling Danmark, der med ca. 280 medarbejdere administreres af ATP’s afdeling i Haderslev. Den største offentlige beskæftigelse har socialsektoren med 14,6 %.

Pendling

Der er færre arbejdspladser i Haderslev Kommune, end der er erhvervsaktive borgere. Der er således også flere, der pendler ud af kommunen, end der pendler ind. I november 2018 pendlede 10.531 dagligt til arbejde uden for kommunen, hvilket svarer til 42,4 % af de beskæftigede, der havde bopæl i kommunen. Flest pendlede til Kolding (3.143) og Aabenraa Kommuner (2.217). Omvendt var der 7.305 personer, der pendlede fra andre kommuner til arbejdspladser i Haderslev Kommune. Flest indpendlere kom fra Kolding (1.638) og Aabenraa Kommuner (1.479).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

49,2 % af befolkningen i Haderslev Kommune var i 2018 i arbejdsstyrken. Det er lidt færre end i både regionen og hele landet. De øvrige 50,8 % af befolkningen er bl.a. modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 15-64-årige er der en erhvervsfrekvens på 76,2, hvilket er tæt på niveauet for regionen og landet.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 299.000 kr. (2018) ligger Haderslevborgerne noget under landsgennemsnittet på 326.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var samme år 1.629.000 kr. og dermed også under landsgennemsnittet (1.997.000 kr.). I Haderslev Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 25,4 (2018), hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet (29,1).

BNP pr. indbygger er 35 % lavere end landsgennemsnittet. Det skyldes bl.a. den betydelige udpendling, da værdivæksten medregnes i den kommune, virksomhederne ligger i.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Haderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked