Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Ikast-Brande Kommune, Region Midtjylland og hele landet, 2016.

.

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Ikast-Brande Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.
Handelslivet i Bording er udfordret af butikslukninger. I byens hovedgade, Bredgade, kan bordingensere dog stadigvæk købe en buket hos den lokale blomsterhandel eller dagligvarer i byens supermarked.
.
På Fløevej i Brande ligger Bøgh Hansens bedrift, hvor der produceres skrabeæg og frilandsæg. I 2019 blev der her dagligt lagt op mod 90.000 konsumæg. Æggene sælges videre til den danske dagligvarehandel.
.

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Ikast-Brande Kommune og hele landet i 2017.

.
En rødgranbevoksning er netop blevet tyndet i den lille, privatejede Bæksgård Plantage nord for Brande. Tømmeret er kørt væk, og rødgranernes toppe er ved at blive indsamlet. Toppene lægges til tørre, hvorefter de hugges til flis og udnyttes til fjernvarmeproduktion af lokale varmeværker.
.
En medarbejder hos Give Steel finpudser den stålkonstruktion, der danner skelettet i Ikast-Brande Kommunes multifleksible hus Hjertet.
.

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Ikast-Brande Kommune i november 2016.

.
Strøgcentret i kommunens hovedby Ikast. Centeret har et bredt udvalg af dagligvare- og specialbutikker, servicevirksomheder og spisesteder.
.

Midtjylland bliver ofte betegnet som en del af Produktionsdanmark pga. den store koncentration af eksportorienterede industrivirksomheder. Den betegnelse lever Ikast-Brande Kommune fuldt ud op til. Kun en enkelt af landets 98 kommuner (Billund Kommune) har en større andel af industriarbejdspladser end Ikast-Brande. En medvirkende faktor er de mange arbejdspladser i vindmølleindustrien.

Kommunen rummer også en række store internationalt arbejdende engroshandelsvirksomheder inden for tekstil og beklædning, med Bestseller i Brande som den klart største. Tidligere var tekstilindustrien dominerende i området, men efter årtusindskiftet får virksomhederne hovedsagelig produceret tekstil og beklædning i Asien, mens de oftest designer, forhandler og markedsfører deres produkter fra Danmark.

De fleste arbejdspladser findes i kommunens to største byer, Ikast og Brande. Hertil kommer nyere erhvervsområder omkring Pårup og Bording ved Herningmotorvejen, der krydser kommunen. Også Nørre Snede og Engesvang har et større antal arbejdspladser.

I lighed med de fleste andre kommuner faldt beskæftigelsen i kølvandet på finanskrisen fra 2008. I 2016 havde industrien dog mere end genvundet det tabte og beskæftigede flere end før finanskrisen.

Kommunens stærke position fremgår også af et BNP pr. indbygger, der i 2017 var på 461.000 kr. mod et landsgennemsnit på 379.000 kr. Samtidig var de personlige indkomster før skat i gennemsnit lidt mindre end for hele landet (se Tabel 2).

BNP-væksten pr. indbygger har fra 2000 til 2017 samlet været markant stærkere end på landsplan. Mens BNP i faste priser på landsplan er steget godt 10 %, er den i Ikast-Brande steget med næsten 50 %.

Ikast-Brande Kommune har et godt forhold til sit erhvervsliv. Otte gange er den over en niårig periode kåret som den mest erhvervsvenlige kommune i Dansk Industris årlige barometer for det lokale erhvervsklima. Første gang var i 2010, og siden har Ikast-Brande indtaget førstepladsen hvert år frem til 2018, dog med undtagelse af 2012, hvor den blev nummer to. Kommunerne måles på en række statistiske data samt et rundspørge blandt kommunens virksomheder.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2016 var der 21.548 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 2.300 arbejdssteder i Ikast-Brande Kommune. Industriens andel af arbejdspladserne er ca. tre gange så høj som for regionen, mens andelen af offentligt ansatte kun udgør ca. to tredjedele af andelen på regionsplan.

Primære erhverv

Med 3,6 % af de beskæftigede inden for de primære erhverv spiller denne sektor en større rolle end for regionen som helhed. Det animalske landbrug omfatter både malke- og kødkvæg, svinehold, fjerkræ og opdræt af mink. Kommunen ligger nummer et, hvad angår produktion af høns til æglægning.

Med en produktion på omkring 65 mio. æg (2018) er Axel Månsson A/S ved Brande landets største producent af økologiske æg og dyrker samtidig økologiske grøntsager på ca. 800 ha. De største afgrøder i kommunen er byg og kartofler. Der blev i 2017 dyrket kartofler på ca. 4.700 ha, hvilket arealmæssigt kun blev overgået af Herning Kommune.

En stor del af kartoflerne bearbejdes på Kartoffelmelcentralen, AMBA (KMC), der har hovedsæde i Brande og desuden fabrikker i Karup og Toftlund. KMC har i alt ca. 180 medarbejdere (2018), og ca. 95 % af produktionen går til eksport.

Industrien

Med 32,0 % af beskæftigelsen inden for industrien hører Ikast-Brande til de få kommuner i landet, hvor denne sektor står for den største del af arbejdspladserne.

Maskinindustrien tegner sig for godt to tredjedele. Den helt store jobmotor er vindmølleindustrien og især den tysk-spansk-ejede vindmølleproducent Siemens Gamesa Renewable Energy A/S i Brande. På verdensplan havde koncernen i 2017 ca. 23.000 ansatte, hvoraf ca. 4.000 i arbejdede på fabrikkerne i Ikast-Brande Kommune.

Vindmølleindustrien har mange underleverandører til fremstilling, transport, opsætning og serviceringen af vindmøllerne, og en del af dem ligger i Ikast-Brande Kommune. Det gælder bl.a. KK Wind Solutions A/S i Ikast, der leverer kontrolsystemer til vindmøller, og Niebuhr Gears A/S i Ikast, der producerer tandhjul.

Blandt de andre større industrivirksomheder er Give Stålspær A/S (Give Steel), der efter et ejerskifte i 2003 er vokset til at blive en af Danmarks førende producenter af stålspær. Dengang var der blot 17 ansatte. I 2018 beskæftigede virksomheden omkring 300 medarbejdere og eksporterede stålspær til det meste af Europa.

A/S Ikast Betonvarefabrik (IBF Ikast), der samlet har ca. 600 ansatte (2017) og hovedkvarter i Ikast, producerer alt fra flydende beton over tagsten og fliser til afløbsrør i beton.

Kelsen Group A/S i Nørre Snede er kendt ikke alene i Danmark men også i bl.a. USA og Kina for sine småkager. Virksomheden begyndte i 1933 som et mindre familiebageri. Siden 2019 er Kelsen med ca. 300 medarbejdere (2018) i Danmark ejet af den italienske fødevarekoncern Ferrero.

Engang var tekstilindustrien dominerende i det midtjyske. For længst er det meste af produktionen flyttet til lavtlønslande især i Asien. Men der er endnu en halv snes mindre virksomheder tilbage, bl.a. Fletco Carpets A/S ved Bording, der producerer tæpper, United Textile Group A/S i Ikast, der producerer undertøj, Sontex DK ApS og Thygesen & Birk Fabrics A/S i Ikast, der begge fremstiller trikotagestoffer.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Denne sektor ligger med 9,2 % af beskæftigelsen lidt under gennemsnittet for regionen.

Bygge og anlæg tegner sig for den største del med 5,8 %, transport 2,9 % og forsyning 0,6 %. Blandt de større virksomheder er EMR Murer og Entreprenør A/S i Nørre Snede med ca. 250 medarbejdere (2018). Virksomheden er samtidig medejer af Entreprenørfirmaet Poul Pedersen A/S i Brabrand, der beskæftiger ca. 80 medarbejdere.

Inden for transport er den største virksomhed Brande Buslinier ApS, der også omfatter Herning Turist, Herning Turist- og Grupperejser samt Just Turist. Virksomheden råder over 120 busser, beskæftiger ca. 250 medarbejdere (2018) og er ejet af ægteparret Aage og Elsebeth Gasbjerg, der sammen med to sønner står for den daglige ledelse.

Blandt transportvirksomhederne finder man også en afdeling af den internationale kran- og transportvirksomhed Mammoet A/S i Brande, der er specialister i at transportere store emner, herunder vindmøller.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhverv er med 29,6 % af beskæftigelsen tæt på gennemsnittet for regionen. Med 21,4 % tegner handel sig for den største del af arbejdspladserne. I modsætning til de fleste andre kommuner er engroshandelen større end detailhandelen. Det skyldes især nogle få store beklædningsgrossister med Bestseller og DK Company i spidsen.

Blandt de mellemstore beklædningsgrossister finder man den franskejede lingerivirksomhed Femilet A/S med ca. 100 medarbejdere i Ikast. BTX Group A/S i Brande beskæftiger ca. 165 medarbejdere og har tøjmærkerne Brandtex, Jensen, Signature og Ciso.

Ved Pårup tæt på Herningmotorvejen ved grænsen til Silkeborg Kommune har danskejede Mascot International A/S siden 2018 haft deres internationale hovedsæde med omkring 300 ansatte. I 2018 beskæftigede koncernen ca. 2.600 medarbejdere globalt. Firmaet leverer arbejdstøj og sikkerhedssko og har egen produktion i Vietnam og Laos.

Ejner Hessel A/S er en stor handelsvirksomhed inden for biler med hovedsæde i Brande, hvor der er ca. 100 ansatte (2017). Virksomheden, der forhandler Mercedes-Benz, Renault og Dacia, betegner sig selv som landets største bilforhandler med filialer i de fleste større byer i Danmark. I alt beskæftiger virksomheden omkring 900 medarbejdere (2017).

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for 4,7 % af beskæftigelsen, hvilket kun er ca. en tredjedel af andelen på regionsplan. Det er typisk mindre virksomheder som advokater, revision, ejendomsadministration, reklame og rådgivning, der hovedsagelig betjener det lokale erhvervsliv.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Med 20,7 % af beskæftigelsen er den offentlige sektor væsentlig mindre end i de øvrige midtvestjyske kommuner. Antallet af kommunalt ansatte er ikke specielt lavt målt i forhold til befolkningen, men en beskeden andel af statslige og regionale arbejdspladser betyder sammen med de mange private arbejdspladser, at den samlede offentlige sektor forholdsmæssigt er mindre.

Størst beskæftigelse har socialsektoren med 11,0 % fulgt af undervisningsområdet med 5,3 %.

Pendling

Ikast-Brande Kommune har en stor pendling af arbejdskraft. 42,5 % af kommunens beskæftigede pendlede i 2016 til arbejde i andre kommuner, svarende til 8.588 personer. Flest pendler til Herning (3.418). Omvendt kom 49,4 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i Ikast-Brande i 2016 kørende til fra andre kommuner, svarende til 11.374. Flest kom fra Herning (3.493).

Den noget større indpendling hænger sammen med, at der er langt flere arbejdspladser i Ikast-Brande Kommune, end der er erhvervsaktive borgere med bopæl i kommunen.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

51,0 % af kommunens befolkning er i arbejdsstyrken. Det er på linje med andelen for både regionen og landet. De øvrige 49,0 % er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 77,3 % svarende til 18.652 personer. Erhvervsfrekvensen er lidt højere end for regionen og for hele landet.

Socialgrupper, indkomst og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 301.000 kr. i 2017 ligger kommunens borgere under landsgennemsnittet på 320.000 kr. Derimod er BNP med 461.000 kr. pr. indbygger højere end landsgennemsnittet. Det skyldes især den store private sektor og den store indpendling. Pendlernes værditilvækst medregnes der, hvor de arbejder.

Den gennemsnitlige nettofamilieformue i Ikast-Brande Kommune var i 2017 1.820.000 kr., hvilket er noget under landsgennemsnittet på 1.976.000 kr.

I Ikast-Brande Kommune er uligheden i indkomsten målt med Ginikoefficienten på 24,2, hvilket er lavere end landsgennemsnittet (29,3).

Region Midtjylland har for 2017 opdelt alle sogne i fem sociogeografiske områder ud fra de voksne borgeres uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau. Ikast-Brande Kommune er her opdelt i 16 sogne, hvoraf ingen tilhører gruppen med de højeste niveauer for uddannelse, beskæftigelse og indkomster. Halvdelen af kommunens voksne indbyggere bor i sogne, der ligger i det næstlaveste af de fem områder. Det er en dobbelt så stor andel som på regionsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked