Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16-64 år) med arbejdssted i Indre By og Københavns Kommune, 2017.

.

Bygningen Industriens Hus på hjørnet af H.C. Andersens Boulevard blev indviet i 1979 og undergik i 2010 en gennemgribende renovering. I huset ligger arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen Dansk Industri, hvis medlemmer tæller både små og store virksomheder.

.

Under coronakrisen lå selv landets travleste station, Nørreport, øde hen på en hverdag ved middagstid. Danmark lukkede ned for en normal hverdag fra onsdag d. 11. marts 2020. Det skete som en følge af regeringens tiltag for at bekæmpe en for hastig spredning af virusset COVID-19.

.

Indre Bys erhvervsliv er i høj grad præget af turismen, og blandt de helt store attraktioner er, sammen med Den Lille Havfrue ved Langelinie og Tivoli, Amalienborg Slotsplads og Den Kongelige Livgardes traditionsrige vagtskifte. I midten af pladsen troner Frederik 5.s rytterstatue fra 1771, udført af Jacques-François-Joseph Saly.

.

Indre By har været Københavns Kommunes store jobmotor. Før coronakrisen arbejdede her i 2017 ca. 122.000 personer svarende til ca. en tredjedel af kommunens samlede beskæftigelse. Da der kun bor ca. 30.000 erhvervsaktive i bydelen, er der dagligt en omfattende pendling fra de øvrige bydele, fra nabokommunerne og fra det øvrige Sjælland.

Selv om både kommunen og staten med ministerier og styrelser har mange arbejdspladser her, udgør det offentlige kun 23,1 % af beskæftigelsen, hvilket er langt under gennemsnittet for hele kommunen. Der er i absolutte tal mange offentlige arbejdspladser i Indre By, men den private sektor er samlet meget større.

Turismen har stor betydning for Indre By med detailhandel, hoteller, restauranter og andre oplevelseserhverv. Samlet udgjorde handel, service og oplevelseserhverv næsten 40 % af beskæftigelsen i 2017, svarende til godt 46.000 arbejdspladser. Den største virksomhed i denne sektor er Tivoli, der i højsæsonen skaber beskæftigelse til omkring 2.000 personer. De største inden for detailhandel er stormagasinerne Magasin og ILLUM og en række filialer af tøjkoncernen Hennes & Mauritz. I servicesektoren medregnes også de mange store organisationer, der har valgt at have hovedkvarter i bydelen.

Den næststørste gruppe af virksomheder er forskning, rådgivning og forretningsservice (som også omfatter finanssektoren), der tilsammen tegner sig for godt 34 % af beskæftigelsen. Indre By har også en klynge af medie- og forlagsvirksomheder.

Gennemsnitsindkomsten i bydelen var i 2017 før skat 409.000 kr., hvilket er den højeste for samtlige ti bydele og fx 154.000 kr. større end Bispebjerg. Gennemsnittet for Københavns Kommune var 320.000 kr. Det samme gør sig gældende for den familiefordelte nettoformue på 2.707.000 kr., som er mere end tre gange større end i Bispebjerg og langt over gennemsnittet for kommunen på 1.527.000 kr.

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne og de københavnske bydele i fire socialgrupper baseret på andelen af erhvervsaktive samt indkomst- og uddannelsesniveau. Her er Indre By placeret i gruppe 1 sammen med bl.a. Gentofte og Hørsholm Kommuner.

Andelen af befolkningen, der er i arbejdsstyrken, var i 2018 på 59 % og dermed lidt højere end i kommunen som helhed. De øvrige 41 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. Andelen, der er på kontanthjælp eller førtidspension, er mindre end halvt så stor som i hele kommunen.

De største arbejdspladser i bydelen

Bydelens største virksomhed er A.P. Møller-koncernen med hovedsæde på Esplanaden. I 2019 beskæftigede koncernen ca. 70.000 medarbejdere verden over, hvoraf ca. 1.700 arbejdede i København. Til de større arbejdspladser hører også Danske Bank på adressen Holmens Kanal, en række store erhvervs- og interesseorganisationer og en stribe mediekoncerner.

Ud over kommunen selv ligger de fleste større offentlige arbejdspladser i ministerierne eller andre dele af centraladministrationen. Hertil kommer bl.a. dele af Københavns Universitet og andre uddannelsesinstitutioner, Folketinget, domstolene og Københavns Politis hovedkvarter på Politigården.

Videre læsning

Læs mere om erhverv og arbejdsmarked i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked