Hos Alfa Laval Kolding er man begyndt at producere teknologier og udstyr, herunder pumper, ventiler og tankudstyr, der kan minimere ressourcespild hos især fødevarevirksomheder i Danmark og udlandet.
.
Hos virksomheden Dansk Rustfri blev der i en årrække fremstillet specialtanke og rustfast produktionsudstyr til bl.a. medicinalindustrien. I september 2020 begærede firmaet sig konkurs, og produktionen overgik delvis til LP Kolding A/S. Koldingegnens tradition for at fremstille rustfri kedler til levnedsmiddelindustrien kan føres tilbage til De Danske Mejeriers Maskinfabrik Låsbygade i Kolding.
.
En medarbejder hos Smurfit Kappa kører i gaffeltruck i de labyrintiske gange af stablet papemballage. Den irskejede emballagekoncern beskæftiger i afdelingen på Jens Holms Vej i Kolding, hvad der svarer til ca. 550 fuldtidsansatte.
.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Kolding Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2018.
.
BNP pr. indbygger i faste priser 2000‑18 for Kolding Kommune og hele landet. Indeks: 2000 = 100.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Kolding Kommune og hele landet i 2018.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Kolding Kommune i november 2018.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2018 for indbyggerne i hhv. Kolding Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
Kranen på Sdr. Havnegade spejler sig en tidlig septembermorgen i det stille vand i Kolding Havn. Fra venstre mod højre ses bl.a. nedrivningsfirmaet Rimecos afdeling i Kolding, Svane Shippings haller og siloerne, som tidligere tilhørte DLG.
.

Kolding og Vejle Kommuner er de store jobmotorer i Trekantområdet. Begge har over 50.000 arbejdspladser, og mens Vejle Kommune har en stor andel af offentlige arbejdspladser, er Kolding Kommune domineret af det private erhvervsliv og har samtidig en stor indpendling. De fleste store virksomheder er i maskinindustrien og i engroshandelen, og mange indgår i danske eller udenlandske koncerner.

Den største koncentration af virksomheder og offentlige arbejdspladser findes i Kolding by, men der er også et rigt erhvervsliv i kommunens øvrige større byer. I Vamdrup er der bl.a. et par større transportvirksomheder, i Lunderskov et par større industrivirksomheder og i Christiansfeld en klynge virksomheder inden for fødevarer. Både erhvervslivet og pendlerne er begunstiget af en effektiv infrastruktur. Motorvej E20 går gennem kommunen, der også gennemskæres af Den Østjyske Motorvej E45. Hertil kommer gode jernbaneforbindelser, der omfatter et spor til erhvervshavnen i Kolding.

Som i de fleste andre kommuner faldt beskæftigelsen i Kolding i kølvandet på finanskrisen fra 2008. Først i 2016 vendte udviklingen, og i november 2018 havde kommunen ca. 1.000 flere arbejdspladser end før finanskrisen. Da coronakrisen ramte i 2020, var der i september måned ca. 600 virksomheder i kommunen, som havde fået del i den lønkompensation, der indgik i de statslige hjælpepakker.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2018 var der 51.094 (16‑64-årige), som arbejdede på ca. 5.100 arbejdssteder i Kolding Kommune. I forhold til hele Region Syddanmark var en større andel beskæftiget i industri, handel og service, transport samt bygge og anlæg, mens der var en mindre andel inden for det offentlige og i de primære erhverv.

Primære erhverv

Denne sektor er med 1,4 % af de beskæftigede mindre i Kolding Kommune end i Region Syddanmark som helhed. På det ca. 40.000 ha store landbrugsland er de arealmæssigt vigtigste afgrøder byg og hvede. På et mindre areal dyrkes vin. Den største animalske produktion er slagtekyllinger, svin og mink. Der var i august 2018 ca. 215.000 mink og ca. 210.000 svin. Alle minkene blev aflivet i november 2020 pga. frygt for coronasmitte.

Industrien

Med over 8.000 beskæftigede inden for industrien var Kolding sammen med Sønderborg de to største industrikommuner i Sydjylland i 2018. Mens størstedelen af industribeskæftigelsen i Sønderborg Kommune er koncentreret på to store virksomheder – Danfoss og Linak – er den i Kolding spredt på mange mellemstore og mindre virksomheder i flere brancher. Mange af de større industrivirksomheder er filialer af udenlandske og danske koncerner. Industrien tegnede sig i 2018 for 15,8 % af kommunens samlede beskæftigelse, hvilket er over andelen for regionen og væsentligt over landsgennemsnittet.

Den største industribranche er metal- og maskinindustrien med tilsammen 7,3 % af arbejdspladserne. Blandt de største er Alfa Laval. En anden stor maskinvirksomhed er TRESU, der med ca. 200 medarbejdere og salgskontorer i flere lande producerer trykmaskiner til emballageindustrien. Indtil sommeren 2019 opererede virksomheden på syv adresser i Kolding, men den flyttede i sommeren 2019 til en helt ny fabrik i byens nordlige industrikvarter.

I Lunderskov ligger GKN Wheels Nagbøl A/S, der er en del af den engelske koncern GKN. Virksomheden producerer fælge til langsomtgående køretøjer som gaffeltrucks samt entreprenør- og landbrugsmaskiner, og den beskæftigede i 2019 ca. 330 ansatte. Frontmatec Group har internationalt hovedsæde i Kolding og leverer produktions- og hygiejneløsninger til især fødevarevirksomheder i ind- og udland.

Frontmatec fik i 2016 kapitalfonden Axcel som hovedaktionær og har ca. 1.200 medarbejdere i ti lande, heraf omkring 160 i Kolding. Blandt de øvrige større industrivirksomheder finder man Christiansfeld Mejericenter under Arla, en afdeling af den hollandske emballagekoncern Smurfit Kappa og afdelinger af de to konkurrenter inden for isolering, franske ISOVER og danske Rockwool, begge i Vamdrup. Vega Sea A/S har sit hovedsæde i Kolding og ca. 400 medarbejdere internationalt. Med primært nordatlantiske leverandører forarbejder og forhandler selskabet opdrætslaks. Produktionen ligger i Tyskland, og færdigvarerne sælges på det europæiske marked. Aller Aqua Group A/S i Christiansfeld fremstiller foder til opdrætsfisk til det internationale marked. Firmaet havde i 2019 ca. 300 ansatte fordelt på Christiansfeld og fabrikker i yderligere seks lande.

Teknos A/S er et finskejet selskab, der fremstiller lak og maling til industrielt brug og beskæftiger ca. 200 i Vamdrup. I begyndelsen af 2020 besluttede det amerikanskejede LM Wind Power i Lunderskov at lukke en del af produktionen, og Danfosskoncernen flyttede produktion fra Kolding til Polen. Tilsammen betød de to nedlukninger, at Kolding måtte sige farvel til omkring 500 industriarbejdspladser.

Glasuld og stenuld fra Vamdrup

To af verdens største virksomheder og konkurrenter inden for fremstilling af isolering har produktion i Vamdrup. ISOVER fremstiller isolering bestående af glasuld, mens Rockwool bruger stenuld. ISOVER er et datterselskab af den franske koncern Saint-Gobain, der fremstiller mange andre produkter til byggeri, mens den danske Rockwool-koncern stort set udelukkende producerer isolering. Rockwool har hovedkvarter i Hedehusene og i 2020 produktion 47 steder på tre kontinenter. I Danmark foregår produktionen i Vamdrup og i Øster Doense i Mariagerfjord Kommune. Rockwool etablerede sin produktion i Vamdrup i 1966. I 1982 kom også glasuldsfabrikationen til Vamdrup, da Superfos besluttede at flytte sin produktion af glasuld fra en forældet fabrik i Kastrup til en nybygget fabrik i Vamdrup. I 1988 blev fabrikken solgt til Saint-Gobain. Efter dansk målestok er Rockwool en stor virksomhed med (i 2019) knap 12.000 medarbejdere rundtom i verden. Saint-Gobain beskæftiger ca. 170.000 medarbejdere i over 68 lande. I Vamdrup beskæftiger de to virksomheder tilsammen ca. 400 medarbejdere. Fremstilling af glasuld og især stenuld er processer, der kræver store ovne med høje temperaturer og dermed et stort energiforbrug. I begge virksomheders produktionsprocesser indgår en stor mængde genbrugsmaterialer.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Denne sektor udgør med 12,2 % af beskæftigelsen tæt på andelen for hele Region Syddanmark. Bygge- og anlægsbranchen udgør knap 5 % og omfatter bl.a. en afdeling af elentreprenørvirksomheden Kemp og Lauritzen samt EWII Teknik A/S.

Transportbranchen tegner sig for godt 7 %. En af de store virksomheder er Dansk Auto Logik, der har specialiseret sig i transport af nye biler til det danske marked. Flyselskabet DAT A/S styrer sit rutenet og charterflyvninger fra hovedsædet i Vamdrup. I 2020 havde selskabet en række indenrigsruter samt ruter til Berlin, Oslo, Stavanger og Aberdeen. DAT A/S blev hårdt ramt af coronakrisen i 2020.

Kommunen huser det danske hovedsæde for den internationale kurertjeneste GLS, og herudover består transportbranchen af en større gruppe virksomheder inden for både person- og godstransport samt spedition. Den forholdsvis store transportbranche i Kolding hænger sammen med Kolding Havn, landets tiendestørste erhvervshavn, der årligt anløbes af ca. 500 skibe med en godsmængde på 1,3 mio. tons. Ved havnen ligger omkring 20 virksomheder med i alt ca. 400 medarbejdere. Kommunen har planer om på længere sigt at omdanne havnen til også at omfatte boliger, kulturtilbud og rekreative områder, men tempo og omfang er politisk omstridt. Forsyningsvirksomheder, som også omfatter renovation, tegner sig for 1,2 % af beskæftigelsen.

Handel, service og oplevelseserhverv

Kolding er en dynamisk handelsby med en stor detailhandel og mange engrosvirksomheder. I alt udgør handel 20,4 % af beskæftigelsen, mens service udgør 7,8 %, og oplevelseserhverv som hoteller, restauranter, kultur og fritid tegner sig for 4,9 %. Tilsammen udgør denne sektor 33,1 % af beskæftigelsen, hvilket er noget højere end for regionen som helhed og større end de øvrige kommuner i Sydjylland. De store i detailhandelen er Bilka og en række større super- og byggemarkeder. Oplevelseserhvervet er domineret af hotel- og konferencecentre som Comwell, Hotel Koldingfjord og Scandic.

Engroshandel er en vigtig branche for kommunen med en række større virksomheder og en betydelig gruppe mindre og mellemstore. Blandt de store er Würth Danmark A/S og Lemvigh-Müller A/S. Würth er et datterselskab af det tyske selskab af samme navn. Firmaet beskæftiger ca. 500 medarbejdere i Danmark og har dansk hovedkontor i Kolding. Würth sælger produkter inden for befæstelse, værktøj, kemi og sikkerhedsudstyr. Stål- og teknikgrossisten Lemvigh-Müller i Kolding er en filial af selskabet, som har hovedkvarter i Herlev ved København og i alt beskæftiger ca. 1.300 medarbejdere i Danmark (2019).

Nic. Christiansen Group A/S, en af landets store bilimportører, har hovedsæde i Kolding og beskæftiger samlet ca. 700 medarbejdere landet over. Byen har en række andre store bilforhandlere, herunder Autocentralen, Autohuset Vestergaard og P. Christensen. Det betyder, at de fleste store bilmærker er repræsenteret.

Blandt de store grossister var i 2019 det danske hovedkvarter for den tyske supermarkedskæde Lidl, et hovedkontor for isenkræmmerengrosfirmaet Schou Company A/S og et datterselskab af den tyske gaffeltruckvirksomhed Still. Den amerikanske it-grossist Ingram Micro har placeret hovedsædet for sit danske datterselskab i Kolding Åpark.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegnede sig i 2018 for 10,8 % af beskæftigelsen, hvilket er pænt over andelen for regionen som helhed og også en større andel end de øvrige kommuner i Syddanmark. Brancherne består hovedsagelig af mindre og mellemstore virksomheder. De største virksomheder i denne sektor er inden for it, elteknik og telekommunikation. Største virksomheder er et datterselskab af den franske Schneider- koncern – Schneider Electric IT Danmark – som bl.a. udvikler og sælger nødstrømsanlæg og infrastruktur til datacentre, og Trekantområdets forsyningsselskab, EWII.

Selv om EWII også er et forsyningsselskab, ligger store dele af dets aktiviteter inden for telekommunikation og it-service. Desuden har de to udbydere af telekommunikation og kabel-tv YouSee og Stofa begge afdelinger i kommunen. Riis Retail har specialiseret sig i indretning af kontorer og butikker, mens Tolkekontoret fra Kolding styrer en landsdækkende tolketjeneste.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 26,5 % af beskæftigelsen i 2018 var den offentlige sektor en del mindre end andelen for regionen som helhed og også mindre end de fleste andre kommuner i Syddanmark. Det skyldes ikke mindst den private sektor, der tiltrækker arbejdskraft fra et stort opland. Målt i forhold til indbyggertallet er den kommunale beskæftigelse tæt på gennemsnittet. Efter kommunen selv er den største offentlige arbejdsplads Sygehus Lillebælt i Kolding.

Den største offentlige beskæftigelse har socialsektoren med 9,9 % af beskæftigelsen, fulgt af sundhedssektoren med 6,9 % og undervisning med 6,7 %. De statslige arbejdspladser udgør en mindre andel (4,2 %) end i regionen (5,8 %). De omfatter bl.a. SDU og andre statslige uddannelsesinstitutioner samt en række afdelinger af statslige styrelser. Hertil kommer politi- og retsvæsen, hvor Retten i Kolding er byret for en retskreds, der omfatter kommunerne Kolding, Vejle, Fredericia og Billund. Retten beskæftigede (målt i årsværk) i 2019 ca. 70 personer og behandlede omkring 34.000 sager.

Kolding Kommune er en del af Sydøstjyllands Politikreds, hvor hovedstationen ligger i Horsens. Politikredsen har en station i Kolding samt lokalpoliti i Christiansfeld og i Vamdrup.

Pendling

Trekantområdet er et integreret arbejdsmarked med en god infrastruktur og korte afstande mellem byerne. Der er således en stor pendling fra og især til Kolding Kommune. Det betyder, at der er flere arbejdspladser i kommunen, end der er erhvervsaktive borgere.

Dagligt pendlede 22.620 personer i 2018 fra andre kommuner for at arbejde i Kolding Kommune. Det svarede til 44,3 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i kommunen. De fleste pendlede fra kommunerne Vejle (3.943) og Haderslev (3.143). Omvendt var der 15.631 personer med bopæl i Kolding Kommune, der pendlede til andre kommuner, flest til Vejle (2.746) og Haderslev (1.638).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

52,3 % af befolkningen i Kolding Kommune er i arbejdsstyrken (2018). Det er over gennemsnittet for regionen og for hele landet. De øvrige 47,7 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 15‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 78,9. Erhvervsfrekvensen er noget højere end niveauet for regionen og landet.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 324.000 kr. i 2018 ligger Koldingborgerne meget tæt på landsgennemsnittet på 326.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var samme år 1.791.000 kr., hvilket er noget under landsgennemsnittet på 1.997.000 kr. I kommunen er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 26,9 (2018), hvilket er lavere end landsgennemsnittet (29,1).

Når BNP pr. indbygger er større i kommunen end på landsplan, hænger det sammen med, at de mange indpendleres arbejde bidrager til Kolding Kommunes BNP-opgørelse. Udviklingen i BNP pr. indbygger har samtidig i 2010’erne været stærkere i Kolding Kommune end på landsplan. Kommunen blev hårdt ramt af finanskrisen, men kom også hurtigere over den rent vækstmæssigt.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Kolding Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked