Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Langeland Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2019.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2018 for indbyggerne i hhv. Langeland Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
I produktionshallen hos Dencam Composite på Schnohrsvej i Rudkøbing fremstilles forme i komposit til vindmøllevinger af en længde på op mod 100 m.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Langeland Kommune i november 2019.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Langeland Kommune og hele landet i 2018.
.

I modsætning til landets andre små økommuner (Fanø, Læsø, Samsø og Ærø) er Langeland forbundet med en bro til det øvrige land. Det afspejler sig i sammensætningen af erhvervslivet; hvor de øvrige økommuner hovedsagelig har et erhvervsliv, der betjener lokalbefolkning og turister, har Langeland også en forholdsvis stor industri.

Andelen af erhvervsaktive er væsentlig under gennemsnittet for regionen og landet. Der er en større udpendling, især til nabokommunen Svendborg. Indkomstniveauet er væsentlig lavere end på regionsplan.

Med ca. 2.300 fritidshuse og samlet over en halv million registrerede overnatninger i sommerhuse, hoteller, lystbåde og campingpladser (2019) spiller turismen en stor rolle for økonomi og beskæftigelse. Det gælder især detailhandel, håndværk, service og restaurationserhverv.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 3.951 (16‑64‑årige), der arbejdede på 749 arbejdssteder. I forhold til regionen som helhed er der en større andel, som arbejder i de primære erhverv og i den offentlige sektor.

Primære erhverv udgjorde i 2019 8,3 % af beskæftigelsen, hvilket er mere end dobbelt så meget som på regionsplan. I landbruget er den animalske produktion domineret af en række svine farme. Erhvervsfiskeriet er koncentreret i Bagenkop og Spodsbjerg, hvor de samlede landinger i 2020 havde en værdi af 34 mio. kr.

Af de største industrivirksomheder er flere ejet af udenlandske selskaber, men grundlagt af iværksættere på Langeland.

STM Vinduer A/S ved Simmerbølle, der producerer døre og vinduer efter mål, blev grundlagt i 1972. I 2020 købte norske NorDan 70 % af aktierne i STM, mens stifterfamilien fortsat ejer de 30 %. Der er lidt over 100 ansatte.

Ved Kassebølle producerer man Lange lænder Pølser. Pølsefabrikken, der blev overtaget af Stryhns-koncernen i 1995, beskæftiger fast 30 medarbejdere, men flere end 100 i sommersæsonen. I dag er Stryhns-koncernen ejet af den norske fødevarekoncern Agra.

Den fjerde større industrivirksomhed på Langeland er søstervirksomhederne Denwind ApS og Dencam Composite A/S i Rudkøbing, der overfladebehandler vindmøller og producerer store kompositforme til brug i vindmølleindustrien, bil industrien og den maritime sektor. Tilsammen beskæftiger de to virksomheder omkring 150 medarbejdere (2019).

Andre af kommunens største arbejdspladser er i den offentlige sektor, som i 2019 stod for 33,9 % af den samlede beskæftigelse.

Pendling

Dagligt pendlede 1.682 personer i 2019 til arbejde i andre kommuner, svarende til 36,8 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Flest pendlede til Svendborg Kommune (832). Omvendt pendlede 994 fra andre kommuner til Langeland, hvilket svarer til 25,2 % af de beskæftigede på kommunens arbejdspladser.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

43,5 % af kommunens befolkning er i arbejdsstyrken. Det er mindre end andelen for både regionen og landet. De øvrige 56,5 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64‑årige er der en erhvervsfrekvens på 71,3 % (2019), hvilket er noget under niveauet for både regionen og landet som helhed.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 260.000 kr. lå kommunens borgere i 2018 en del under landsgennemsnittet på 326.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var samme år 1.614.000 kr. og dermed lige ledes en del under landsgennemsnittet på 1.997.000 kr. Uligheden i indkomsten målt med Gini‑koefficienten lå i 2019 på 25,0, hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet på 29,8.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Langeland Kommune

Læs videre om

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked