Kolon Total Inventar fremstiller køkkensystemer og flyttede i 2002 produktionen til Osted. Virksomheden blev grundlagt i 1972 og udviklede i 1976 Kolon-hængslet, som er gennemboltet i både låge og korpus. Dette giver styrke til konstruktionen, og hængslet er siden er blevet virksomhedens signatur.
.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Lejre Kommune, Region Sjælland og hele landet, 2019.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Lejre Kommune og hele landet i 2019. BNP-tal er fra 2018.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Lejre Kommune i november 2019.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2019 for indbyggerne i hhv. Lejre Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.
Bygaden i Lejre med en forretning i kæden KonditorBager, der blev grundlagt af konditorer og bagere i 1977. Kæden har over 50 butikker rundtom i landet.
.

Kommunen er præget af, at flertallet af de erhvervsaktive borgere arbejder i andre kommuner. Over 10.000 indbyggere pendler dagligt til arbejdspladser på den anden side af kommunegrænsen.

Den er hjemsted for to større produktionsvirksomheder, Vestergaard Company A/S og Unomedical A/S (en del af ConvaTec Group). Ellers karakteriseres erhvervslivet primært ved mindre virksomheder inden for især detailhandel, service samt bygge og anlæg.

I lighed med resten af landet mistede Lejre Kommune arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen fra 2008, men tabet var ikke så markant som de fleste andre steder. Frem til 2013 faldt beskæftigelsen med ca. 500, svarende til knap 7 %. Siden er det tabte blevet genvundet, og kommunen havde i november 2019 lidt flere beskæftigede end før finanskrisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 7.351 (16‑64-årige) beskæftigede fordelt på 1.549 arbejdssteder i kommunen. I forhold til hele regionen var andelen af beskæftigede i industrien lidt større, mens andelen inden for handel, service og oplevelseserhverv var lidt var mindre.

Primære erhverv

Med 3,0 % af beskæftigelsen inden for de primære erhverv lå andelen i Lejre Kommune i 2019 lidt over andelen for regionen som helhed. På de ca. 15.000 ha landbrugsland er de arealmæssigt vigtigste afgrøder byg, hvede og raps. De omkring 1.000 malkekøer (opgjort i august 2020) var alle på økologiske brug. Der var også en mindre produktion af svin, kødkvæg og høns til æglægning.

Industrien

Industrien tegnede sig i 2019 for 12,6 % af beskæftigelsen, hvilket er noget over andelen for regionen som helhed. Langt den største del af beskæftigelsen ligger på kommunens to store industrivirksomheder, Vestergaard Company og Unomedical. Vestergaard Company fremstiller afisningsudstyr og vaskeudstyr til flyvemaskiner. Produkterne benyttes i en lang række lufthavne verden over. Hovedkvarteret og produktionen ligger i Gevninge tæt ved motorvejen nord for byen Lejre. Virksomheden har også afdelinger i USA, Frankrig, Tyskland, Finland og Thailand. I årene frem til covid-19-krisen i 2020 oplevede virksomheden stor ekspansion og beskæftigede ca. 360 medarbejdere, men med en underdrejet flyindustri måtte omkring 60 medarbejdere fyres i 2020. Vestergaard Company er stiftet i 1962 af Godtfred Vestergaard og er fortsat i familieeje.

Unomedical i Osted var oprindelig kendt som Mærsk Medical, der fra 1970’erne blev opbygget i Osted. I 2002 skiftede det navn til Unomedical, og siden 2008 har det været ejet af den børsnoterede britiske Conva-Tec Group, hvor Novo Holding har en større aktiepost. Ostedvirksomheden er specialiseret i at lave infusionssæt til bl.a. diabetespatienter. Sættet omfatter en lille insulinpumpe, der bruges til at give patienten en korrekt løbende dosering. Fabrikken indgår i ConvaTec Infusion Care sammen med to tilsvarende anlæg i Mexico og er blandt de førende på sit felt internationalt. Virksomheden i Osted er udvidet betydeligt gennem 2010’erne og havde i 2020 omkring 340 ansatte. I forbindelse med den seneste udvidelse i 2021 flyttede administrationen til Høje-Taastrup Kommune.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Med 14,6 % af beskæftigelsen ligger disse brancher lidt over andelen for regionen. Størst er bygge og anlæg med 11,2 %. Blandt de større virksomheder er en afdeling af Wicotec Kirkebjerg A/S i Osted og en afdeling af GSV Materieludlejning A/S i Kirke Hyllinge. Wicotec Kirkebjerg, en landsdækkende teknikentreprenør med afdelinger rundtom i landet, beskæftiger samlet ca. 1.100 medarbejdere. Virksomheden er en del af entreprenørkoncernen Aarsleff. GSV er en af Danmarks førende udlejere af materiel til bygge- og anlægsopgaver. Virksomheden har hovedsæde i Hedehusene i Høje-Taastrup Kommune og 21 afdelinger rundt om i landet og beskæftigede i 2020 knap 500 medarbejdere.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhvervene tegner sig for 27,5 % af beskæftigelsen. Størst er handelsbrancherne med 12,6 %, hvor detailhandelen udgør den største del. Service udgør næsten lige så meget (11,2 %), hvilket bl.a. hænger sammen med, at kommunens jobformidling samt Vej & Park er registreret som servicevirksomheder.

Den landsdækkende vikarvirksomhed Handicapformidlingen ApS har hovedsæde og administration i Kirke Hvalsø. Virksomheden er grundlagt i 2009 og organiserer hjælpeordninger efter Serviceloven. I 2020 omfattede aktiviteterne knap 1.300 årsværk på landsplan.

Oplevelseserhvervene som restauranter, forlystelser, fritid og kultur tegner sig for 3,7 %.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor udgør med 7,2 % af beskæftigelsen en andel, der næsten svarer til niveauet for regionen. Brancherne består primært af mindre virksomheder, som overvejende betjener det lokale erhvervsliv.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor tegner sig for 35,0 % af beskæftigelsen, hvilket er tæt på andelen for regionen som helhed. Med 21,1 % er socialsektoren den største, fulgt af undervisningssektoren med 9,2 %. Blandt de større statsligt finansierede arbejdspladser i socialsektoren er Center Avnstrup, der er hjemrejsecenter for børnefamilier, som har fået afslag på asyl i Danmark. På centeret bor der også familier, som har fået inddraget deres opholdstilladelser. Centeret drives af Røde Kors og har 400 pladser.

Pendling

Dagligt pendlede 10.370 borgere i Lejre Kommune i 2019 på arbejde i andre kommuner, svarende til 79,1 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Flest pendlede til kommunerne Roskilde (2.555) og København (1.664). Omvendt var der kun 4.288, der pendlede til Lejre Kommune, svarende til 58,3 % af de beskæftigede på kommunens arbejdspladser. Flest pendlede fra Holbæk (924) og Roskilde (755) Kommuner.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

52,5 % af befolkningen i Lejre Kommune var i 2019 i arbejdsstyrken. Det er noget mere end andelen for både regionen og landet som helhed. De øvrige 47,5 % af befolkningen var primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 82,1 %, hvilket er over niveauet for både landet og regionen.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 367.000 kr. lå borgerne i Lejre Kommune i 2019 en del over landsgennemsnittet på 338.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var samme år 2.889.000 kr., hvilket også er en del over landsgennemsnittet på 2.102.000 kr. BNP pr. indbygger ligger langt under landsgennemsnittet. Det hænger sammen med, at de mange udpendleres bidrag til BNP medregnes i de kommuner, hvor de arbejder. I kommunen er uligheden i indkomsten målt med Gini- koefficienten 25,2 (2019) og dermed noget lavere end landsgennemsnittet (29,8).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Lejre Kommune

Læs videre om

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked