Rødovre Kommunes erhvervsliv har mange handels- og håndværksvirksomheder, der også servicerer København og Frederiksberg. Der er flere erhvervsaktive i kommunen, end der er arbejdspladser, og der er en omfattende pendling ind og ud af kommunen.

Handelslivet er stort med Rødovre Centrum som det synlige vartegn, men kommunen rummer også en række internationalt arbejdende engrosvirksomheder.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Rødovre en del arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen fra 2008. Det gik især ud over industrien samt bygge- og anlægsbranchen. Endnu i november 2016 havde man ikke genvundet de tabte arbejdspladser.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2016 var der 15.673 (16‑64-årige), der arbejdede på et af de ca. 1.800 arbejdssteder i Rødovre Kommune. Sammenlignet med resten af regionen har kommunen en større andel, der arbejder inden for sektoren transport, forsyning og bygge og anlæg samt inden for handel og service. Derimod er der en mindre andel inden for forskning, rådgivning og forretningsservice samt industri.

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Rødovre Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2016.

.

Primære erhverv

Landbrug og skovbrug spiller ingen rolle i Rødovre Kommune.

Industrien

På det italienske mejeri La Treccia produceres forskellige oste som mozzarella, mascarpone og mejeriets egen specialitet crumblino. Ostene produceres af mælk fra danske jerseykøer og afsættes primært til gourmetrestauranter i Københavnsområdet. Mejeriets navn henviser til fremgangsmåden, når ostemassen flettes.

.

Industrien omfatter 5,1 % af beskæftigelsen (2016) og består af mindre virksomheder. Blandt de få med over 50 ansatte er Dameca A/S, der fremstiller anæstesiudstyr. De blev i 2017 købt af Löwenstein-koncernen. Kommunikationsvirksomheden Kailow A/S har den ene af sine to afdelinger samt et trykkeri i kommunen.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Med 23,1 % af arbejdspladserne udgør disse brancher en større andel end i regionen. Især bygge- og anlægsbranchen er forholdsvis stor med hele 17,6 % af beskæftigelsen (2016). Branchen er domineret af en stor gruppe håndværksvirksomheder inden for traditionelle håndværksfag som maler, murer, tømrer, VVS og elinstallation. Det er især kunder i København og på Frederiksberg, der danner grundlag for de mange håndværksvirksomheder.

Fra hovedsædet i Rødovre Kommune arbejder Petri & Haugsted A/S som specialiseret anlægsentreprenør inden for bl.a. nedlægning af forsynings- og kommunikationskabler og andre anlægsopgaver. Firmaet beskæftigede i 2017 ca. 220 medarbejdere.

Den fynske affaldskoncern Marius Pedersen A/S har i kommunen en stor afdeling, der bl.a. arbejder med indsamling, transport og genvinding af affald.

Handel, service og oplevelseserhverv

BabySam-kædens mange butikker styres fra en førstesal på Nyholms Allé 3 nær Roskildevej. I stueetagen er der bl.a. værksted med klargøring og reparation af barnevogne mv. BabySam har også en webbutik og en afdeling for salg til institutioner.

.

Handel, service og oplevelseserhverv er den største private sektor med 38,5 % af beskæftigelsen. Det skyldes især en stor detailhandelssektor, som omfatter et af landets største butikscentre – Rødovre Centrum – med omkring 160 butikker. Kommunen er også hjemsted for en række mellemstore engrosvirksomheder og servicevirksomheder.

Blandt de største er malervareproducenten Flügger A/S, der har sit internationale hovedsæde på Islevdalvej. Flügger indgår i Rødovre Kommune som engrosvirksomhed, da produktionen foregår dels i Kolding, dels på fabrikker i Gdansk i Polen, tre steder i Sverige og i Shanghai i Kina. Hele gruppen havde i 2017/18 en omsætning på 1,8 mia. kr. og beskæftigede ca. 1.500 verden over, heraf ca. 480 i Danmark. Der er lidt over 500 Flügger-butikker, primært i Skandinavien. Knap halvdelen ejes af franchisetagere.

På Nyholms Allé har baby- og børneudstyrskæden BabySam A/S sit hovedkvarter. De ca. 30 BabySam-butikker samt webshoppen drives som en samlet kæde fra Rødovre. Det var kapitalfondene Polaris og AAC, der i 2008 samlede gruppens aktiviteter gennem opkøb af en række selvstændige butikker. BabySam havde i 2017 ca. 240 ansatte på landsplan.

Fitness World A/S har sit hovedkvarter på Egegårdsvej i Rødovre, hvorfra virksomheden ved udgangen af 2017 drev 168 træningscentre rundtom i Danmark samt 14 i Polen. Fitness World havde i 2017 ca. 4.300 beskæftigede, hvoraf de fleste var på deltid. Målt i fuldtidsansatte svarede det til knap 1.000 ansatte i hele kæden. Den er landets største inden for fitness og havde ved udgangen af 2017 ca. 456.000 medlemmer i Danmark. Hovedaktionæren er Kirkbi Invest A/S.

Den store medicinalgrossist Tjellesen Max Jenne A/S har sit hovedsæde på Brandstrupvej.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for 9,3 % af beskæftigelsen, hvilket er væsentligt under regionsgennemsnittet på 21,4 %. Det er mindre virksomheder, der hovedsagelig servicerer det lokale erhvervsliv.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Med 23,9 % af beskæftigelsen er den offentlige sektors andel under både regions- og landsgennemsnittet. Det hænger sammen med, at kommunen stort set ikke har statslige eller regionale arbejdspladser. Størst er socialsektoren med 13,0 % af den samlede beskæftigelse fulgt af undervisning med 5,7 %.

Pendling

Islev Station med Rødovre Kommune i horisonten. Pendlerne fra bydelen Islev i Rødovre Kommune krydser dagligt kommunegrænsen for at benytte sig af S-togsnettet. Islev Station ligger lige inde i Københavns Kommune og på S-banens linje C mellem Frederikssund og Klampenborg.

.

Som mange andre kommuner i det storkøbenhavnske område har Rødovre også en omfattende pendling, som understreger, at regionen er et fælles arbejdsmarked. Hele 77,4 % af de beskæftigede med bopæl i Rødovre pendlede i 2016 til arbejde i andre kommuner. Af de 14.534 daglige pendlere tog flest til København (5.546). Modsat bestod 74,2 % af de beskæftigede med arbejdssted i Rødovre i 2016 af pendlere fra andre kommuner, svarende til, at der dagligt er 12.230 indpendlere.

.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Rødovre Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Af Rødovre Kommunes befolkning er 50,8 % i arbejdsstyrken, hvilket er tæt på landsgennemsnittet. De øvrige 49,2 % af befolkningen er i hovedsagen modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 77,9 % svarende til 18.078 personer.

Socialgrupper, indkomst og formue

Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Rødovre Kommune og hele landet i 2016.

.

Med en gennemsnitsindkomst på 308.000 kr. i 2016 ligger Rødovreborgerne meget tæt på landsgennemsnittet på 313.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 1.706.000 kr. i 2016 mod 1.899.000 kr. i hele landet.

I Rødovre Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten på 25,6, og dermed er den noget mindre end landsgennemsnittet (29,0).

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne samt bydelene i Københavns Kommune i fire socialgrupper baseret på andel af erhvervsaktive samt på borgernes indkomst- og uddannelsesniveau. Rødovre Kommune er placeret i den næstnederste af de fire grupper på linje med nabokommunerne Ballerup, Glostrup, Herlev og Hvidovre.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Rødovre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked