Figur. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Skanderborg Kommune, Region Midtjylland og hele landet, 2017.

.

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2017 for indbyggerne i hhv. Skanderborg Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.
Adelgade i Skanderborg er byens centrale handelsgade.
.
Eurofins’ afdeling Product Testing i Galten tester kvalitet og sikkerhed for forskellige virksomheder. Produkterne kan her testes for, hvorvidt de lever op til lovmæssige krav og virksomhedernes egne krav til produktet.
.

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Skanderborg Kommune og hele landet i 2017.

.

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Skanderborg Kommune i november 2017.

.
Tæt på Himmelbjerget ligger det over 150 år gamle Hotel Julsø ved bredden af Julsø. Hotellet er nedlagt, men stedets restaurant drives endnu, og her kan man indtage et måltid med udsigt over søen.
.

Over 10.000 borgere drager hver dag fra Skanderborg Kommune for at gå på arbejde i Aarhusområdet, men kommunen rummer også selv mange arbejdspladser, der tiltrækker arbejdskraft fra et større område.

Hovedbyen Skanderborg har flest arbejdspladser, men der er også et betydende erhvervsliv i kommunens fire andre større byer – Galten, Låsby, Ry og Hørning. I Galten og Låsby er der en koncentration af mellemstore industrivirksomheder. Erhvervslivet i Ry og Hørning er præget af handels- og servicevirksomheder, mens der i Skanderborg både er en større gruppe industrivirksomheder, en hel del virksomheder inden for handel og service samt flere større offentlige arbejdspladser.

I lighed med de fleste andre kommuner faldt beskæftigelsen i kølvandet på finanskrisen fra 2008. Det gik især ud over industrien, der på få år mistede ca. 1.000 arbejdspladser. Men allerede i 2011 vendte udviklingen, og i november 2017 havde Skanderborg Kommune flere arbejdspladser end før finanskrisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2017 var der 24.533 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 3.190 arbejdssteder i Skanderborg Kommune. I forhold til både regionen og hele landet er der en større andel ansat i industrien, mens der er mindre andele inden for forskning, rådgivning og forretningsservice samt i den offentlige sektor.

Primære erhverv

Med 1,8 % af de beskæftigede i de primære erhverv spiller denne sektor ikke nogen central rolle, selv om landbrugsarealet udgør over halvdelen af kommunen. Ud over kornproduktion og animalsk produktion af svin og kødkvæg er ca. 400 ha plantet til med juletræer.

Industrien

Med 19,7 % af beskæftigelsen fylder industrien væsentlig mere end for regionen som helhed. Stort set alle industribrancher er repræsenteret i kommunen med en enkelt stor industrikoncern og en gruppe mellemstore virksomheder.

Den store virksomhed er AVK-koncernen med hovedsæde i Galten. Virksomheden producerer bl.a. brandhaner og ventiler og er på dette felt blandt de førende i verden.

Fem mellemstore virksomheder illustrerer bredden i Skanderborg Kommunes industri. Det er Pressalit A/S i Ry, der bl.a. fremstiller toiletsæder, Kamstrup A/S i Stilling ved Skanderborg, der producerer apparatur til måling af energi- og vandforbrug, Skovby Møbelfabrik A/S i Galten, der producerer et større udvalg af møbler, Dynaudio A/S i Skanderborg, der producerer kvalitetshøjttalere både til hjemmet og bilen, samt SILHORKO-EUROWATER A/S i Stilling, der er eksperter i udstyr til vandbehandling. Fælles for disse virksomheder er, at en stor del af produktionen går til eksport.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Denne sektor ligger med 10,9 % af beskæftigelsen tæt på gennemsnittet for regionen. Bygge og anlæg tegner sig for den største del med 5,4 %, transport for 4,7 % og forsyning 0,9 %.

Virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen er primært mindre virksomheder, der hovedsagelig betjener det lokale erhvervsliv og kommunens borgere. Transportbranchen har tre lidt større virksomheder: Busselskabet Arriva Danmark har en afdeling med ca. 300 medarbejdere i Stilling ved Skanderborg, FREJA Transport & Logistics A/S har en afdeling med ca. 170 medarbejdere (2019) ligeledes i Stilling, mens transport- og logistik-koncernen Frode Laursen driver en oplagrings- og pakhusvirksomhed i Hørning med ca. 160 medarbejdere.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 28,2 % af beskæftigelsen er handel, service og oplevelseserhverv på niveau med gennemsnittet for regionen. Handelssektoren tegner sig for 18,4 % og består ud over detailhandelen af en større engrossektor. Blandt de store grossister er hovedsædet for detailhandelskæden Normal og Dansk Nordenta A/S, der sælger udstyr til tandklinikker. Servicesektoren står for 6,0 % af beskæftigelsen, mens oplevelsesbranchen udgør 3,8 % og hovedsagelig består af restauranter og hoteller.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig for 10,4 % af beskæftigelsen og omfatter hovedsagelig virksomheder inden for forretningsservice og rådgivning. Blandt it-virksomhederne er Zitcom A/S, som er kendt af mange små og mellemstore firmaer, der har brug for hosting af deres hjemmesider. Virksomheden, der beskæftiger ca. 190 medarbejdere, er et resultat af flere opkøb, som bl.a. har omfattet DanDomain fra Skanderborg.

Den internationale laboratoriegruppe Eurofins med over 800 afdelinger og 45.000 ansatte over hele verden er repræsenteret med fire afdelinger i Galten. Det er Eurofins Steins Laboratorium A/S, der udfører analyser inden for landbrug, mejeri og fødevarer, Eurofins Miljø A/S, der primært beskæftiger sig med kemiske og mikrobiologiske undersøgelser af vand, jord og luft, Eurofins Product Testing Denmark A/S, der tester produkter, og Eurofins BioPharma Product Testing Denmark A/S.

Eurofins beskæftiger godt 1.000 medarbejdere i Danmark, og ud over afdelingerne i Galten har virksomheden afdelinger i Aarhus, Glostrup og Brørup ved Vejen.

Blandt de rådgivende virksomheder er Dansk IngeniørService A/S den største med samlet ca. 500 medarbejdere på afdelinger rundtom i Danmark og flere europæiske lande samt i USA. De rådgiver industrivirksomheder om teknologiske løsninger.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Med 28,8 % af beskæftigelsen er den offentlige sektors andel noget mindre end gennemsnittet for regionen. Størst beskæftigelse har socialsektoren med 16,2 % fulgt af undervisningsområdet med 7,4 %. Kommunen har kun få statslige arbejdspladser, bl.a. en afdeling af Vejdirektoratet. Blandt de store offentlige arbejdspladser er Landsbyen Sølund, som rummer en række specialiserede døgninstitutioner.

Pendling

I november 2017 drog 18.240 skanderborgensere dagligt på arbejde i andre kommuner, svarende til 57,7 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Langt de fleste pendlede til Aarhus Kommune (11.171). Omvendt var 49,8 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i Skanderborg fra andre kommuner. Det svarede til 13.240 daglige indpendlere.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

52,8 % af befolkningen i Skanderborg Kommune var i 2017 i arbejdsstyrken. Det er lidt mere end både regions- og landsgennemsnittet. De øvrige 47,2 % af befolkningen var primært børn og unge, personer under uddannelse og modtagere af overførselsindkomster.

For de 16‑64-årige er erhvervsfrekvensen på 81,7 %. Dermed er erhvervsfrekvensen højere og ledigheden lavere end for både regionen og hele landet.

Socialgrupper, indkomst og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 346.000 kr. (se Tabel 2) ligger kommunens borgere over landsgennemsnittet på 320.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2017 2.483.000 kr. og dermed en del over landsgennemsnittet på 1.976.000 kr. Målt med Gini-koefficienten er uligheden i indkomsten 24,2, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 29,3.

Region Midtjylland har for 2017 opdelt alle sogne i fem sociogeografiske områder ud fra de voksne borgeres uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau. Skanderborg Kommune er her opdelt i 25 sogne, som alle hører til i de to områder, der har de højeste niveauer for uddannelse, beskæftigelse og indkomster. Dermed adskiller den sig markant fra resten af Region Midtjylland, hvor alle andre kommuner også har sogne i et af de to områder med de laveste niveauer. Den kommune, der kommer tættest på en profil som Skanderborgs, er nabokommunen mod nord, Favrskov.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked