Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Svendborg Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2019.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2018 for indbyggerne i hhv. Svendborg Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
I Vester Skerninge ligger Scan‑Hide ejet af Danish Crown og Mogens Nielsen Kreatur‑ slagteri. Kreaturhuder fra slagterier i ind‑ og udland bliver bragt til fabrikken, hvor de gennemgår første forarbejdning for der‑ efter at blive sendt videre til garverier, der foretager den endelige garveproces.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Svendborg Kommune i november 2019.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Svendborg Kommune og hele landet i 2018.
.
Svendborg Station blev opført i forbindelse med etableringen af Svendborgbanen og indviet i 1876. Herfra afgår regionaltog, og fra busholdepladsen ved stationen afgår linjer i retning mod Tåsinge, Langeland og Faaborg.
.

Arbejdsmarkedet i Svendborg Kommune er i høj grad præget af den offentlige sektor. OUH Svendborg Sygehus er den største arbejdsplads med ca. 1.100 ansatte, og samtidig rummer kommunen en stor uddannelsessektor.

Svendborgs stærke maritime traditioner afspejles stadig i det private erhvervsliv. Trods lukningen af Svendborg Værft i 2001 er der med ofte meget specialiserede virksomheder og flere mindre rederier og værfter stadig en væsentlig »blå« sektor i Svendborg. Det understøttes af, at byen i kraft af SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) er landets center for maritime uddannelser.

Svendborgmotorvejen blev i 2009 ført helt til Svendborg. Det skete i en periode i kølvandet på finanskrisen fra 2008, hvor antallet af ansatte i det private erhvervsliv i kommunen var faldende. I november 2019 var der ca. 2.900 færre arbejdspladser end i 2008, svarende til et tab af mere end hver tiende arbejdsplads.

Sammen med togdriften på strækningen Svendborg-Odense bruges motorvejen af kommunens mange pendlere. Knap 40 % af de beskæftigede med bopæl i Svendborg Kommune pendlede i 2019 til arbejde i andre kommuner med Odense på førstepladsen. Pendlingen er øget markant i 2010’erne.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 21.528 (16-64-årige), der arbejdede på ca. 2.900 arbejdssteder i Svendborg Kommune. Fordelingen af beskæftigelsen på sektorer afviger fra fordelingen i Region Syddanmark. Der er en mindre andel inden for bl.a. industri, transport, forsyning og bygge og anlæg, mens der er en væsentlig større andel inden for den offentlige sektor.

Primære erhverv

De primære erhverv udgør med 2,7 % af de beskæftigede en noget mindre andel end i Region Syddanmark som helhed. På de ca. 26.000 ha landbrugsland er de arealmæssigt vigtigste afgrøder byg, hvede og raps. Den animalske produktion rummer primært slagtekyllinger og svin. Der er samtidig omkring 8.000 stykker malkekvæg (august 2020).

Industrien

Med 10,7 % af den samlede beskæftigelse spiller industrien en væsentlig mindre rolle i kommunen end i Region Syddanmark (14,1 %). Familieejede Mac Baren Tobacco Company A/S er en af Svendborgs store virksomheder. SH Group A/S producerer og servicerer hydrauliske og mekaniske systemer til offshore-, vind- og marineindustrien. Hovedsædet ligger i Svendborg med afdelinger i Esbjerg, Lindø Industripark, Frederikshavn og København. Virksomheden beskæftiger i alt 320 ansatte.

C.C. JENSEN A/S fremstiller især oliefiltre til brug på skibe og i industrien. Familiefirmaet har en række afdelinger verden over og havde i 2019 knap 300 medarbejdere.

To virksomheder producerer bremsesystemer, men i hver sin ende af skalaen: Svendborg Brakes ApS i Vejstrup producerer bremsesystemer til vindmølle-, offshore- og mineindustrien. Virksomheden blev grundlagt som maskinfabrikken Svendborg i 1884 og fik sit nuværende navn i 1989, samtidig med at man satte ind med en satsning på skivebremser til store maskiner. Svendborg Brakes ApS arbejder over hele verden og har ca. 160 ansatte. Den ejes af den amerikanske koncern Altra Industrial Motion.

Det andet selskab er Scandinavian Brake Systems A/S (SBS), der har hovedsæde i Svendborg. Hele SBS Group havde i 2019 ca. 250 ansatte. Den ene del er SBS Automotive A/S, der hovedsagelig forhandler reservedele til biler, herunder bremser og andre sliddele, og har sit distributionscenter i Tyskland. Den anden del, SBS Friction A/S, udvikler og producerer bremsesystemer til primært motorcykler, scootere og andre mindre køretøjer. Her ligger de fleste aktiviteter i Svendborg. SBS Friction A/S blev i november 2020 solgt fra til den italienske Brembo Group.

Virksomheden Scan-Hide a.m.b.a. er ejet af kødkoncernen Danish Crown og forarbejder kreaturhuder, så de kan garves til læder, der bl.a. bruges til møbler, sko, tasker og bilindtræk. På fabrikken i Vester Skerninge beskæftiger man ca. 130 ansatte (2020).

Taasinge Elementer A/S producerer præfabrikerede tag- og facadeelementer. Virksomheden har afdelinger i Gammel Hampen i Ikast-Brande Kommune, ved Sindal i Hjørring Kommune samt i Letland og beskæftiger i alt ca. 150 ansatte.

Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S er kendt for produktion af sofaer og stole designet af danske møbeldesignere. Virksomheden blev stiftet i 1954 og i 2020 solgt til Fredericia Furniture A/S.

Petersminde Teglværk i Stenstrup er et af de fire danske teglværker, der er fusioneret ind i selskabet Egernsund Wienerberger A/S, som har den østrigske Wienerberger-koncern som hovedaktionær.

Transport, forsyning og anlæg

Denne sektor er med 8,2 % af beskæftigelsen noget mindre end andelen for regionen som helhed. Transport står for 3,1 %, forsyning for 0,4 %, mens bygge og anlæg udgør 4,6 % af den samlede beskæftigelse.

DanPilot har hovedsæde på Havnepladsen i Svendborg. Det var tidligere kendt som det statslige lodsvæsen, men er nu en selvstændig offentlig virksomhed med omkring 350 ansatte på landsplan.

På havnen i Svendborg ligger også en række virksomheder inden for den maritime sektor. Ud over Svendborg Havnekontor er det bl.a. reparationsværftet Petersen & Sørensen Motorværksted A/S med ca. 70 ansatte på Frederiksø, hvor også Svendborg Værft (lukket 2001) oprindelig lå. Transport omfatter også en større afdeling af Post Danmark samt busselskabet Vester Skerninge Bilerne ApS.

Handel, service og oplevelseserhverv

Svendborg er handelscentrum for Sydfyn og øerne. Andelen af beskæftigede inden for handel, service og oplevelseserhvervene udgør tilsammen 28,8 % af beskæftigelsen. Detail- og engroshandel tegner sig for 14,9 %, hvoraf den største del er detailhandel, med føtex og Kvickly blandt de arbejdspladser, der har flest ansatte. Service udgør 7,4 %, og oplevelseserhverv som hoteller, kultur og fritid udgør 6,5 %. I og omkring Svendborg ligger der mange restauranter, værtshuse, hoteller og kursusejendomme.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig for 7,9 % af beskæftigelsen. Det er en hel del under andelen for regionen som helhed. Brancherne består af mindre virksomheder, der hovedsagelig betjener lokalområdet.

Inden for it-branchen er den største virksomhed Danoffice IT ApS, der ud over hovedkvarteret i Svendborg har en stor afdeling i Lillerød i Allerød Kommune og i alt beskæftiger ca. 120 ansatte.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 41,6 % er den offentlige sektors andel af beskæftigelsen en hel del over andelen for regionen som helhed. Det hænger sammen med, at Svendborg er hjemsted for et stort sygehus, og at kommunen samtidig rummer en stor undervisningssektor. Den største del af den offentlige sektor, socialvæsenet, udgør 14,4 % af den samlede beskæftigelse.

Pendling

Dagligt pendlede 9.442 i november 2019 til arbejde i andre kommuner, hvilket svarer til 38,5 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Flest pendlede til Odense (3.214). Omvendt var der 6.361 personer, der pendlede fra andre kommuner til arbejde i Svendborg Kommune, svarende til 29,5 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i kommunen. Flest pendlede fra Faaborg-Midtfyn Kommune (1.871).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

47,2 % af kommunens befolkning var i 2018 i arbejdsstyrken. Det er lidt mindre end gennemsnittet for regionen, hvilket især skyldes en forholdsvis stor andel af ældre. De 52,8 % af befolkningen uden for arbejdsstyrken er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16-64-årige er der en erhvervsfrekvens på 73,9 % (2019), hvilket er lidt lavere end de 76,6 % på regionsplan.

Socialgrupper, indkomster og formuer

Med en gennemsnitsindkomst på 297.000 kr. i 2018 ligger kommunens borgere noget under landsgennemsnittet på 326.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2018 på 1.865.000 kr., hvilket også er noget under landsgennemsnittet på 1.997.000 kr. I Svendborg Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 27,2 (2019) og dermed en smule lavere end landsgennemsnittet (29,8).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Svendborg Kommune

Læs videre om

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked