Vallensbæk er en af de mindste af Region Hovedstadens kommuner, hvad angår antallet af arbejdspladser, og langt de fleste Vallensbækborgere arbejder i andre kommuner.

Erhvervslivet er domineret af handel og service, der sammen med det offentlige tegner sig for 70 % af beskæftigelsen i kommunen.

Beskæftigelsesmæssigt gik finanskrisen i 2008 let hen over Vallensbæk Kommune. Man mistede kun ganske få arbejdspladser; det tabte blev hurtig indhentet, beskæftigelsen steg på arbejdspladserne i kommunen, og i 2016 var den næsten 20 % højere end før finanskrisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2016 var der 4.909 beskæftigede (16‑64-årige) på ca. 600 arbejdssteder i Vallensbæk Kommune. Set i forhold til gennemsnittet for Region Hovedstaden er der langt flere ansatte inden for handel og service, mens der er betydelig færre ansatte inden for industri samt inden for forskning, rådgivning og forretningsservice.

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Vallensbæk Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2016.

.

Primære erhverv

I en bykommune som Vallensbæk spiller landbrug og skovbrug ikke nogen rolle for beskæftigelsen.

Industrien

Industrien tegnede sig i 2016 kun for 2,8 % af beskæftigelsen, svarende til 138 personer. Dermed er Vallensbæk en af de fem kommuner i landet med færrest arbejdspladser i denne branche. Kun trykkeriet Eurographic A/S har over 20 ansatte.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Med 13,0 % af arbejdspladserne inden for transport, forsyning samt bygge og anlæg fylder disse brancher en del mere end for regionen. Blandt de få større virksomheder er DHL Express Denmark A/S, der er et datterselskab af den verdensomspændende tyske post- og logistikkoncern Deutsche Post DHL Group.

Handel, service og oplevelseserhverv

Plantorama ligger i Vallensbæk Strand ved afkørsel 25 på Køge Bugt Motorvejen. Den familieejede virksomhed, der blev grundlagt i Egå i 1987, forhandler bl.a. haveplanter, træer og boligtilbehør. Plantorama ejer i dag 11 store plantecentre rundtom i landet.

.

Medvirkende til de 40,5 % af beskæftigelsen inden for handel, service og oplevelseserhverv er især engroshandelssektoren, der bl.a. omfatter den danske afdeling af den internationale kosmetikkoncern Estée Lauder Cosmetics A/S, som beskæftiger ca. 590 ansatte i Danmark og har hovedsæde i erhvervsområdet Delta Park.

Kommunen har også været hjemsted for hovedsædet for legetøjskoncernen TOP-TOY A/S, der i Danmark var kendt for Fætter BR-butikkerne. Koncernen bestod af familien Gjørups Fætter BR-virksomhed og en del af de nordeuropæiske aktiviteter i legetøjskoncernen Toys'R'Us og blev styret fra Delta Park. Virksomheden havde i 2017 ca. 900 ansatte i Danmark, men gik konkurs og lukkede i december 2018. Varelageret og retten til BR-navnet blev i januar 2019 overtaget af Salling Group.

Til de større engrosvirksomheder hører også it- og fotoforhandleren Ricoh Danmark A/S med godt ca. 150 ansatte.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for 13,8 % af beskæftigelsen i Vallensbæk Kommune, hvilket er noget under gennemsnittet for regionen (21,4 %). Størst er den danske afdeling af den franske it-koncern Capgemini Danmark A/S, der i Danmark beskæftiger ca. 300 ansatte og har sit østdanske center i Delta Park.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Med 29,6 % af beskæftigelsen i Vallensbæk Kommune ligger den offentlige sektor nogenlunde på niveau med regionen. Den største sektor er undervisning med 12,7 % fulgt af socialsektoren med 11,2 %.

Pendling

Vallensbæk Station, der åbnede i 1972, betjener Køge Bugt-banen.

.

Som de andre kommuner på den københavnske vestegn har Vallensbæk en omfattende pendling. Hele 84,9 % af de beskæftigede Vallensbækborgere pendlede i 2016 til arbejde i andre kommuner. Af de 6.689 daglige pendlere tog 2.002 til København. Modsat bestod 77,1 % af de beskæftigede på arbejdspladser i Vallensbæk Kommune af pendlere fra andre kommuner, hvilket svarer til 4.019 daglige indpendlere.

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Vallensbæk Kommune i november 2016.

.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Vallensbæk Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Af Vallensbæk Kommunes befolkning er 51,8 % i arbejdsstyrken. De øvrige 48,2 % er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 82,1 %, hvilket er højere end for regionen og hele landet.

Socialgrupper, indkomst og formue

Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Vallensbæk Kommune og hele landet i 2016.

.

Med en gennemsnitsindkomst på 342.000 kr. i 2016 ligger Vallensbækborgerne 29.000 kr. over landsgennemsnittet. Derimod er BNP pr. indbygger langt under landsniveauet, da så mange Vallensbækborgere arbejder uden for kommunen.

Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 2.610.000 kr. i 2016 og dermed over landsgennemsnittet på 1.899.000 kr. I kommunen er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten på 24,6 og således mindre end på landsplan (29,0).

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne samt bydelene i Københavns Kommune i fire socialgrupper baseret på andelen af erhvervsaktive samt på borgernes indkomst- og uddannelsesniveau. Vallensbæk er som den eneste af kommunerne på den københavnske Vestegn placeret i den næsthøjeste af de fire grupper på linje med kommuner som Frederiksberg, Gladsaxe og Hillerød.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Vallensbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked