Figur. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Vanløse og Københavns Kommune, 2017.

.

Nogle kvarterer i Vanløse er stadigvæk præget af en blanding af beboelsesejendomme, villaer og mindre næringsdrivende, foreninger og friskoler. På Skjulhøj Allé 12 ligger værkstedet Skjulhøj Auto.

.

Der er få større arbejdspladser i Vanløse. De fleste beskæftigede Vanløseborgere arbejder i andre dele af Københavns Kommune eller i nabokommunerne. Vanløse har således det mindste erhvervsliv blandt Københavns Kommunes ti bydele. Med ca. 8.300 arbejdspladser (2017) rummer bydelen kun 2,2 % af kommunens samlede beskæftigelse, mens befolkningen udgør 6,6 %.

De private virksomheder betjener i hovedsagen borgerne i Vanløse, og detailhandel er således den største private branche. Hertil kommer offentlige arbejdspladser som folkeskoler, plejehjem, borgerservice samt to store kommunale administrative centre. Detailhandelen er koncentreret i Vanløse bycentrum omkring metro- og S-togsstationen, mens der omkring Fuglebakken Station er store kommunale kontorarbejdspladser.

Næsten hver anden arbejdsplads i Vanløse er offentlig, mens handel, service og oplevelseserhverv tegner sig for 30,1 % af beskæftigelsen og forskning, rådgivning og forretningsservice for 9,5 %. Med 11,3 % af beskæftigelsen fylder transport, forsyning og bygge og anlæg noget mere end i andre bydele.

Gennemsnitsindkomsten i Vanløse var før skat på 325.000 kr. i 2017 og dermed en smule over gennemsnittet for hele Københavns Kommune på 320.000 kr. Den familiefordelte nettoformue var i 2017 på 1.817.000 kr. mod et gennemsnit for hele kommunen på 1.527.000 kr.

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne og de københavnske bydele i fire socialgrupper baseret på andelen af erhvervsaktive samt indkomst- og uddannelsesniveau. Her er Vanløse placeret i den næsthøjeste af de fire grupper ligesom Østerbro og Amager Vest. Blandt de københavnske bydele ligger kun Indre By i gruppe 1.

Erhvervsfrekvensen blandt de 16-66-årige var 78 % i 2018 og lå dermed over gennemsnittet for København.

De største arbejdspladser i bydelen

Vanløses største arbejdspladser er offentlige. Københavns Kommunes Koncernservice løser inden for økonomi, personale og løn en række fælles administrative opgaver for kommunens syv forvaltninger. Koncernservice har ca. 700 ansatte (2019) og ligger i et kontorhus på Borups Allé 177, der samtidig udgør det østligste punkt i bydelen. Samme hus rummer Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID), der med ca. 840 medarbejdere (2019) ligeledes er en tværgående koncernenhed i Københavns Kommune. Blandt de andre større offentlige arbejdspladser er bydelens fire store folkeskoler og en række sociale institutioner.

Blandt de største private arbejdspladser i bydelen er KOMDIS-gruppen, der distribuerer morgenaviser, breve og pakker i dele af København, Føtex i indkøbscenteret Kronen Vanløse på Vanløse Torv og hovedkontoret for Taxa 4x35.

Videre læsning

Læs mere om erhverv og arbejdsmarked i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked