Der bliver stadig produceret tyggegummi i Vejle, dog er det medicinsk tyggegummi. Hos Gumlinks datterselskab Fertin Pharma er ca. 300 medarbejdere beskæftiget med fremstillingen af bl.a. nikotintyggegummi på virksomhedens fabrik på Dandyvej 19. Her ses Fertin Pharma fra luften, og Vejle anes i baggrunden.
.
I den nordlige del af gågaden i Vejle ligger Vejle Midtpunkt, også kaldet Vejles latinerkvarter, der bl.a. består af gaderne Nørregade, Paladspassagen, Nørretorv og Vestergade. Her ses et udsnit af den juleudsmykkede Nørregade. I Vejle Kommune var 32,2 % i 2017 beskæftiget inden for handel, service og oplevelseserhverv.
.
Montører på Welcons fabrik i Give installerer komponenter inde i offshorevindmølletårnet. Welcon producerer halvdelen af alle tårne til offshorevindmøller i Europa.
.
Siemens Gamesas afdeling i Vejle, der i 2020 havde ca. 640 ansatte, er specialiseret i offshoreenergi. Her ses domicilet i Fiskergade, det tidligere Codanhus og Hafniahus (i dag: Dokken), centralt beliggende i byen ved Vejle Å, hvortil virksomheden flyttede i 2012.
.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Vejle Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2017.
.
BNP pr. indbygger i faste priser 2000‑17 for Vejle Kommune og hele landet. Indeks: 2000 = 100.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Vejle Kommune og hele landet i 2017.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2017 for indbyggerne i hhv. Vejle Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.

Blandt de syv kommuner i erhvervssamarbejdet Trekantområdet Danmark har Vejle Kommune flest arbejdspladser. Det skyldes ikke mindst en stor offentlig sektor med både kommunale, regionale og statslige arbejdspladser. Af de ti største arbejdspladser i kommunen er de seks offentlige, nemlig kommunen selv, Vejle Sygehus, Region Syddanmarks administrative hovedsæde, Campus Vejle, Sundhedshus Vejle og Psykiatrien i Region Syddanmark.

Kommunen har også et stort og varieret privat erhvervsliv, der ikke er domineret af enkelte store virksomheder eller brancher. De største erhvervsklynger er fødevarer, forretningsservice samt energi og cleantech. Blandt de største private arbejdspladser er en afdeling af vindmølleproducenten Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, en afdeling af tøjkoncernen DK Company Vejle A/S, fjerkræproducenten Danpo A/S, tyggegummiproducenten Fertin Pharma A/S og fødevareproducenten Tulip Food Company A/S, der er et datterselskab af kødkoncernen Danish Crown.

Den største koncentration af erhvervsvirksomheder og offentlige arbejdspladser findes i Vejle, men der er også meget erhvervsliv i kommunens øvrige større byer. Ved Børkop finder man flere offentlige arbejdspladser og en række mellemstore private virksomheder, bl.a. konferencecenteret Comwell Kellers Park og engrosvirksomheden Schou Company A/S. Omkring Give er der en stribe mellemstore virksomheder, bl.a. fjerkræproducenten Danpo A/S, Dan Cake A/S og stålproducenten Welcon A/S, mens Jelling er domineret af en række offentlige institutioner. I Thyregod er den store virksomhed Thyregod Bygningsindustri A/S.

Både erhvervslivet og pendlerne er begunstigede af en effektiv infrastruktur med Østjyske og Midtjyske Motorveje og Den Østjyske Længdebane, som ligger tæt på Vejle Erhvervshavn, der dagligt anløbes af et par skibe og rummer ca. 10 virksomheder.

I lighed med de fleste andre kommuner faldt beskæftigelsen i Vejle Kommune i kølvandet på finanskrisen i 2008. Først i 2014 vendte udviklingen, men endnu i november 2017 havde kommunen ikke genvundet de tabte arbejdspladser. Værst er det gået ud over industrien og bygge- og anlægsvirksomhederne, som stadig har færre ansatte end før finanskrisen. Udviklingen i BNP pr. indbygger i Vejle Kommune har siden finanskrisen været lidt stærkere end i landet som helhed.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2017 var der 51.603 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 6.000 arbejdssteder i Vejle Kommune. Fordelingen af beskæftigelsen på sektorer afviger flere steder fra fordelingen i regionen som helhed. En lidt større andel er beskæftiget i den offentlige sektor og inden for handel, service og oplevelseserhverv, mens en mindre andel er ansat i bl.a. de primære erhverv samt industrien.

Primære erhverv

De 2,6 %, der er beskæftiget i de primære erhverv, findes i landbruget. På det over 60.000 ha store landbrugsland er de arealmæssigt vigtigste afgrøder byg og hvede. Den animalske produktion omfatter både slagtekyllinger, høns til æglægning, svin, mink samt kød- og malkekvæg. Der var i august 2018 knap 300.000 produktionssvin i kommunen. Samtidig rummer kommunen hovedsædet for Idavang A/S, der også driver store svinefarme i bl.a. Litauen og Rusland.

Industrien

Industrien har med 13,0 % af beskæftigelsen en lidt mindre andel end i regionen som helhed. De to største industribrancher er føde- og drikkevarer med 4,3 % af den samlede beskæftigelse fulgt af maskin- og metalindustrien med hhv. 2,5 % og 1,7 %.

En af de større virksomheder inden for fødevareindustrien er fjerkræproducenten Danpo A/S i Farre syd for Give, der er det danske hovedkvarter for den svenske fjerkrækoncern Scandi Standard. I alt beskæftiger Danpo knap 900 medarbejdere i Danmark (2018).

En anden stor svensk fødevarekoncern – Lantmännen – er også til stede i Vejle. Til den svenske koncern hører HavneMøllerne, som producerer mel mv., og Schulstad, som har et stort distributionscenter. Tulip Food Company A/S i Vejle producerer bl.a. pålæg og bacon og er en del af slagterikoncernen Danish Crown. Tulip i Vejle beskæftiger ca. 280 medarbejdere. I Give har Dan Cake en fabrik. Til fødevareindustrien hører også Fertin Pharma A/S, der fremstiller medicinsk tyggegummi.

Good Food Group producerer og forhandler et bredt udvalg af fødevarer, herunder egne mærker som Svansø og Skælskør Frugtplantage. Det gamle Vejlefirma har produktion i ind- og udland og har totalt omkring 600 ansatte. Aktiemajoriteten blev i 2019 overtaget af Maj Invest.

Inden for metal- og maskinindustrien er de største virksomheder en afdeling af den spansk-tyske vindmølleproducent Siemens Gamesa Renewable Energy A/S (der i 2020 havde ca. 640 ansatte) og stålproducenten Welcon ved Give. Til de mellemstore industrivirksomheder hører Thyregod Bygningsindustri A/S, der er VELUX-koncernens producent af ovenlysvinduer af polyuretan og beskæftiger omkring 200 medarbejdere. Elektro-Isola A/S i Vejle producerer emner i komposit, bl.a. elektroteknisk isolation. Emballagevirksomheden DS Smith Packaging Denmark A/S ligger også i Vejle. Tajco Group er en dansk virksomhed, der siden årtusindskiftet er vokset stærkt som en global producent og leverandør af dele og udstyr til bl.a. BMW, Volvo og General Motors.

Det globale hovedsæde er i Vejle, mens produktionen ligger i bl.a. Kina og Slovakiet. Der var i 2019 i alt ca. 1.200 ansatte.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Med 10,8 % af beskæftigelsen udgør denne sektor en noget mindre andel end for regionen som helhed.

Bygge- og anlægsbranchen tegner sig for 5,9 %, og her er den største virksomhed en afdeling af Munck Forsyningsledninger A/S, der er specialist i at anlægge ledninger til bl.a. fjernvarme, kloakker og vand, og som på landsplan beskæftiger ca. 750 medarbejdere. Virksomheden indgår i entreprenørvirksomheden Munck Gruppen. En anden større virksomhed er Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, der udfører traditionelle anlægsopgaver og samtidig er specialist inden for no-dig, som er en betegnelse for opgravningsfrie anlægsopgaver. Virksomheden beskæftiger ca. 100 medarbejdere og indgår i Per Aarsleff-koncernen.

Transportbranchen tegner sig for 4,4 % af beskæftigelsen. Blandt de større virksomheder er Universal Transport A/S, der ud over ca. 70 køretøjer også råder over et lagerhotel på 20.000 m2, en afdeling af den amerikanske pakkedistributør UPS Denmark A/S og busselskabet Umove Vest A/S.

Exxit 59 er et transport- og erhvervscenter nord for Vejle – ved afkørslen med samme nummer på E45. Det består bl.a. af logistik- og servicevirksomheder og er også kendt under navnet Danmarks Transport Center (DTC). Det ca. 700.000 m2 store område huser bl.a. afdelinger af Danske Fragtmænd og HAVI Logistics.

Forsyningsvirksomhederne tegner sig for 0,5 % beskæftigelsen.

Handel, service og oplevelseserhverv

Sektoren handel, service og oplevelseserhverv udgør med 32,2 % af beskæftigelsen en noget større andel end i regionen som helhed. Største branche er handel, som tegner sig for 18,1 % af beskæftigelsen. Ud over en varieret detailhandel med et stort opland og et bredt udvalg af kædebutikker og specialforretninger har Vejle også en engroshandelsbranche med en række større virksomheder. Det gælder bl.a. en afdeling af tøjkoncernen DK Company A/S og en afdeling af dagligvaregrossisten Dagrofa ApS.

Også Danfoss, IDdesign (under Lars Larsen Group) og Siemens har engrosafdelinger i Vejle, der samtidig er hjemsted for hovedkvarteret for byggemarkedskæden jem & fix A/S. På Nordkajen i Vejle Erhvervshavn ligger den store stålgrossist Jørgensen & Utoft A/S.

Servicebranchen tegner sig for 7,1 % af beskæftigelsen og omfatter bl.a. vikarbureauer, rengøring, vagttjeneste og foreninger. Oplevelseserhvervene, som omfatter hoteller, restauranter, fritid og kultur, tegner sig for 7,0 % af beskæftigelsen, hvilket er noget over andelen for regionen som helhed. Kommunen er især kendt som en konferencedestination med flere store hotel- og konferencecentre, bl.a. Munkebjerg Hotel, Comwell Kellers Park og hotel og konferencecenter VINGSTED. Samtidig er Vejle hjemsted for Jysk Fynske Medier, der har hovedsæde i Vejle Amts Folkeblads hus på Bugattivej.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig for 9,0 % af beskæftigelsen, hvilket svarer til andelen for regionen og omfatter rådgivning, finansiering, it og informationstjeneste samt ejendomshandel.

En større virksomhed inden for it er Unik System Design A/S, der med ca. 150 medarbejdere i Vejle og København udvikler software til firmaer inden for bolig- og ejendomsadministration samt til advokatkontorer. Flere af de store rådgivningsvirksomheder, som de rådgivende ingeniører Rambøll og COWI samt revisions- og konsulentvirksomheden PricewaterhouseCoopers (PwC), er repræsenteret med afdelinger i Vejle Kommune. Det samme gælder for finanssektoren med filialer af de store banker som Nordea, Sydbank, Danske Bank og Jyske Bank.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 32,3 % af beskæftigelsen er den offentlige sektor lidt større end andelen for regionen som helhed. Det skyldes, at Vejle Kommune foruden kommunens ansatte har mange statslige og regionale ansatte. Den største arbejdsplads er regionshospitalet Vejle Sygehus med ca. 2.100 ansatte, der ligesom det administrative hovedsæde for Region Syddanmark med over 600 ansatte ligger i Vejle. Af andre statslige og regionale arbejdspladser kan nævnes Naturstyrelsen, politiet og Psykiatrien i Region Syddanmark. Den største offentlige beskæftigelse har socialsektoren med 12,5 %, fulgt af sundhedssektoren med 8,0 % og undervisning også med 8,0 %.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Vejle Kommune i november 2017.

.

Der er lidt færre arbejdspladser i Vejle Kommune, end der er erhvervsaktive borgere. Hele Trekantområdet fungerer på mange måder som et integreret arbejdsmarked med en god infrastruktur og forholdsvis korte afstande mellem byerne. Dagligt pendlede 20.995 personer i november 2017 fra andre kommuner for at arbejde i Vejle Kommune. Det svarer til 37,9 % af de beskæftigede på arbejdspladser i Vejle Kommune. De fleste kom fra Hedensted Kommune (3.656) og Kolding Kommune (2.709). Omvendt var der 23.232 personer fra Vejle Kommune, der pendlede til andre kommuner, hvilket svarer til 40,4 % af de beskæftigede med bopæl i Vejle Kommune. Flest pendlede til Kolding (3.670) og Billund (3.198) Kommuner.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

52,1 % af befolkningen i Vejle Kommune er i arbejdsstyrken. Det er over gennemsnittet for både regionen og landet som helhed. De øvrige 47,9 % er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 78,8 %, svarende til 53.752 personer. Erhvervsfrekvensen er noget højere end i både regionen og på landsplan.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 325.000 kr. i 2017 ligger Vejleborgerne tæt på landsgennemsnittet på 320.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 1.850.000 kr. i 2017, hvilket er noget under landsgennemsnittet på 1.976.000 kr. I kommunen er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 26,9 (2018), hvilket er lavere end landsgennemsnittet (29,1).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Vejle Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked