Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted på Østerbro og i Københavns Kommune, 2017.

.

Med ca. 8.000 ansatte er Rigshospitalet Østerbros absolut største arbejdsplads.

.

Østerbro har det næststørste antal arbejdspladser blandt de ti københavnske bydele, kun overgået af Indre By. Det skyldes ikke mindst en række store offentlige arbejdspladser som Rigshospitalet, Region Hovedstadens Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) samt Danmarks Statistik. Hertil kommer bl.a. Skattestyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Tilsammen udgør de offentlige arbejdspladser ca. 40 % af den samlede beskæftigelse og dermed langt mere end de ca. 30 % for hele kommunen.

Bydelen har også et stort og varieret privat erhvervsliv, ikke mindst koncentreret i og omkring Nordhavn. Den største gruppe af private virksomheder findes inden for forskning, rådgivning og forretningsservice, der tegner sig for 31,4 % af beskæftigelsen. Erhvervslivet er for det første domineret af it, for det andet forsikring og pension og endelig havnerelaterede virksomheder som rederier og speditører.

De større it-virksomheder er SAP, Deltek og Cisco Systems. Gruppen af pensions- og forsikringsvirksomheder omfatter bl.a. PFA Pension, PensionDanmark og Alm. Brand Forsikring. Blandt de større havnerelaterede virksomheder er rederierne DFDS og Clipper Group samt selskabet, der driver Københavns Havn, Copenhagen Malmö Port. Endvidere har flere af landets største advokatfirmaer til huse i kanten af Nordhavn.

Den næststørste gruppe virksomheder er handel og service samt oplevelseserhverv, der tegner sig for 19,4 % af beskæftigelsen. Detailhandelen er koncentreret i og omkring Østerbrogade og Nordre Frihavnsgade. Ud over et stort antal restauranter omfatter oplevelseserhvervene også større aktører som Parken Sport & Entertainment, Østerbro Teater og Docken.

Gennemsnitsindkomsten før skat er 354.000 kr. (2017), hvilket er noget over gennemsnittet for Københavns Kommune på 320.000 kr. og den næsthøjeste for de ti bydele. Det samme gælder for den familiefordelte nettoformue på 2.093.000 kr. Gennemsnittet for kommunen er 1.527.000 kr.

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne og de københavnske bydele i fire socialgrupper baseret på andelen af erhvervsaktive og indkomst- og uddannelsesniveauet. Her er Østerbro placeret i den næsthøjeste gruppe.

Af den samlede befolkning var 59 % i arbejdsstyrken i 2018 mod ca. 58 % for hele kommunen. De øvrige 41 % af befolkningen på Østerbro er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse.

Siden omkring år 2000 er et antal unge filippinske kvinder i alderen 20‑29 år flyttet ind i bydelen. De bor og arbejder her som au pairer i kortere eller længere perioder og sender penge hjem til deres familier for at forbedre deres levevilkår. Østerbros mange villaer og herskabslejligheder, som blev bygget i slutningen af 1800-tallet, er rummelige, idet bygherrerne opførte lejligheder med værelser til tjenestepiger. Boligerne lever derfor op til kravene for antallet af rum i værtsboligen, som løbende er blevet præciseret i lovgivningen, senest 2010 og 2015. En værtsfamilie på fire personer skal i dag have mindst fem værelser med fire rum til familien og et værelse til au pairen. I årene 2010‑19 har der i gennemsnit været ca. 250 filippinske au pairer i Københavns Kommune. Om søndagen tiltrækker den katolske messe i Sankt Annæ Kirke ved Amagerbrogade op mod 800 filippinske kirkegængere fra såvel Københavns Kommune som omegnskommunerne. Også ukrainske og russiske au pairer har fra omkring år 2000 fundet vej til København. De kommer bl.a. i den russisk-ortodokse Sankt Aleksander Nevskij Kirke på Bredgade. Mange au pairer opsøger i weekenderne familie i København, fejrer højtider i migrantmiljøerne og følger ofte hjemlandets religiøse traditioner.

De største arbejdspladser i bydelen

Bydelens absolut største arbejdsplads er Rigshospitalet ved Fælledparken, hvor ca. 8.000 af hospitalets i alt 10.000 ansatte har deres arbejdsplads. En anden stor offentlig arbejdsplads med ca. 1.000 ansatte er det knap så kendte selskab Center for It, Medico og Telefoni (CIMT), der ligger på Borgervænget og hører under Region Hovedstaden. Blandt de største private virksomheder er PFA Pension ved Nordhavn med godt 1.200 medarbejdere.

Videre læsning

Læs mere om erhverv og arbejdsmarked i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked