Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted på Nørrebro og i Københavns Kommune, 2017.

.

Tæt cykeltrafik ad den brede cykelsti langs Nørrebrogade. Omkring 49 % af alle københavnere cyklede i 2018 dagligt til uddannelser og arbejdspladser, hvilket er en stigning på ca. 6 % siden 2016. Det er et formuleret mål for kommunen, at København skal være verdens bedste cykelby.

.

Næsten hver anden arbejdsplads på Nørrebro er en offentlig arbejdsplads. Det skyldes ikke mindst de mange arbejdspladser på Københavns Universitets natur- og sundhedsvidenskabelige afdelinger i området omkring Nørre Allé, Jagtvej og Blegdamsvej. Hertil kommer flere andre store uddannelsesinstitutioner, ligesom kommunen har placeret en række forvaltninger i bydelen.

Mens universitetet, servicevirksomheder og bilforhandlere er dominerende i det ydre Nørrebro, er det indre Nørrebro domineret af detailhandel og restauranter samt en række kreative erhverv.

Med 28,0 % af beskæftigelsen er handel, service og oplevelseserhverv det største private erhverv på Nørrebro målt på beskæftigelsen. Det er især detailhandelen, som navnlig er koncentreret i og omkring Nørrebrogade, der fylder meget.

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig for 20,1 % af beskæftigelsen. Det er hovedsagelig mindre virksomheder og ganske få mellemstore især inden for de kreative erhverv. Bydelen rummer en mindre klynge af film-, tv- og videoproducenter, hvoraf flere har til huse i en tidligere industribygning i Vermundsgade. Her ligger også den største tv-producent, Mastiff, med godt 100 medarbejdere. Nørrebro er også hjemsted for en klynge af mindre arkitektfirmaer og en gruppe af reklame- og kommunikationsvirksomheder. Derimod har Nørrebro kun et par mindre industrivirksomheder og få virksomheder inden for bygge og anlæg.

Gennemsnitsindkomsten på Nørrebro er den næstlaveste blandt Københavns Kommunes ti bydele. Den er før skat 266.000 kr. (2017), hvilket er en del under gennemsnittet for Københavns Kommune på 320.000 kr. Det samme gælder for den familiefordelte nettoformue på 997.000 kr., der ligger noget under gennemsnittet for kommunen på 1.527.000 kr.

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne og de københavnske bydele i fire socialgrupper baseret på andelen af erhvervsaktive samt indkomst- og uddannelsesniveau. Her er Nørrebro placeret i den laveste af de fire grupper ligesom Vesterbro-Kongens Enghave, Brønshøj-Husum og Bispebjerg.

Andelen, der er i arbejdsstyrken på Nørrebro, er 60 %, hvilket er ca. 2 % højere end i hele Københavns Kommune. De øvrige 40 % af befolkningen på Nørrebro er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. Der er 14 % under uddannelse, hvilket næsten svarer til gennemsnittet for kommunen.

De største arbejdspladser i bydelen

Bydelens største arbejdspladser er Københavns Universitets natur- og sundhedsvidenskabelige afdelinger, der samlet har flere tusinde ansatte. Øvrige store offentlige arbejdspladser er bl.a. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Campus Sigurdsgade (Københavns Professionshøjskole) og Plejecenter Sølund. Blandt de større private arbejdspladser er TDC’s tekniske afdeling på Borups Allé, rådgivningsvirksomheden QVARTZ og meningsmålings- og markedsanalysevirksomheden Epinion.

Videre læsning

Læs mere om erhverv og arbejdsmarked i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked