Erik Ejegod, en af kong Svend Estridsens mange sønner, blev født i Slangerup i ca. 1056 og var konge 1095‑1103. Han er især kendt for at løsrive den danske kirke fra ærkebispedømmet Hamburg-Bremen og oprette et nordisk ærkebispesæde i Lund i 1103. Samme år drog han på pilgrimsrejse til Jerusalem, men døde undervejs på Cypern. Inden rejsen havde han sendt relikvier til Lund og påbudt at opføre en stor stenkirke i Slangerup; den er senere nedbrudt. I 1886 rejste Kingoforeningen en mindesten for ham. I 1922 blev den flyttet til den nuværende placering på Hestetorvet.

En yderligere markering af Slangerup som kong Erik Ejegods fødeby skete i 1995. Anledningen var, at København var blevet udpeget som europæisk kulturhovedstad i 1996. Hele hovedstadsområdet blev inddraget, og Slangerup bidrog med den ca. 3 m høje granitstatue, Kong Erik Ejegod, udført af billedhugger Joseph Salamon og rejst ved kommunens rådhus i august 1995.

Granitstatuen Kong Erik Ejegod.

.

Videre læsning

Læs mere om kunst i det offentlige rum i Frederikssund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker