Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211410
Sted- og lokalitetsnummer
140301-56
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1399 e.Kr.)

Original fredningstekst

Erslev kirketomt. Kirketomten fremtræder som en svag højning, der måler ca. 20-30 m x 40 m, og er oversået med granitskærver og kalkmørtelstykker. Arealet er dyrket mark. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er dog tilladt i et omfang som hidtil, forudsat at der ikke anvendes jordbundsløs- nere eller finder nogen anden form for dyb jordbearbejdning sted.

Undersøgelseshistorie

1553
Registrering via historisk dokumentation - Kulturhistorisk Museum Randers
1919
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Uspecificeret institution
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorUnderjordisk fortidsminde. Intet at se i dyrkede (ved berejsningen græsklædte) mark. Eventuelle beskadeligelser ved dyrkning kun derfor ikke erkendes.
2003
Registreringsprojekt/ødekirker - Kulturhistorisk Museum Randers
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumKirketomt. En svag forhøjning kan anes på marken. Ellers intet at se.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links