De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Esbjerg Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.
I region Syd og Sønderjylland faldt der i februar 2020 i gennemsnit 168 mm nedbør. De store mængder vand førte til oversvømmelse i dele af det centrale Ribe. Beredskabets arbejde med at aflede vandmængderne blev besværliggjort af, at sluseportene en del af tiden var lukket pga. forhøjet vandstand i Vadehavet.
.
Når storme raser over Nordsøen, opstår der jævnligt stormfloder og forhøjet vandstand i Esbjerg Havn. Det skete eksempelvis i februar 2018, hvor kraftig vind ramte den syd- og sønderjyske vestkyst. Ved Blåvands Huk blev der målt en gennemsnitsvind på 25,7 m/s og vindstød på op til 33,9 m/s. Vind af stormstyrke ramte også Esbjerg Havn, hvor bølgerne slog ind over kajkanten. Størstedelen af Esbjerg ligger heldigvis forholdsvis højt, og det er derfor havnen, som må tage mod de fleste slag, når stormene raser.
.

Esbjerg Kommunes placering i det flade, sandede vestlige Sønderjylland og den lange kyst ud mod Vadehavet har stor indflydelse på klimaet. Eksempelvis betyder nærheden til havet, at temperaturudsvingene ved kysten er små, og at der i forårsmånederne ofte opstår havgus. Samtidig giver havet høje vintertemperaturer, og netop i januar og februar hører Esbjerg til blandt landets ti varmeste kommuner. Længere mod øst bliver vintrene koldere og somrene varmere. Samlet set giver det en årsmiddeltemperatur, som ligger en smule over landsgennemsnittet.

Ud over at give stor opvarmning om sommeren og tilsvarende stor afkøling om vinteren betyder de sandede overflader inde i landet, at der dannes mange byger om sommeren. Den meste nedbør falder således om sommeren og efteråret, især i den østlige del af kommunen, selv om efterårets lavtryk også tilfører en del fugtighed til de kystnære områder fra det lune Vesterhav. Det placerer kommunen blandt landets ti vådeste.

Med de store mængder nedbør følger mange skyer og tilsvarende få solskinstimer. De kystnære dele får en del sol, men samlet set ligger antallet af solskinstimer i hele kommunen under landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima