Hver onsdag i skolernes sommerferie er der i Esbjerg koncert på friluftsscenen i Byparken. Her er det fra en sommerdag i 2018.
.

Esbjergs grønne struktur ligger langs kysten, hvor den bynære kyststrækning går fra Marbækområdet i nord til Måde i syd, tillige med tre store bynære og naturprægede landskabskiler: Guldager Ådal, Fovrfeld Ådal og Den Grønne Ring, der danner forbindelse mellem kysten, det åbne land og bydelene. Træer har en åbenlys funktion som lægivende elementer. Fokus på gadetræerne sikrer, at der kan genplantes omkring 300 nye træer om året.

Esbjerg har flere centrale parker. Byparken blev som byens første park anlagt på Esbjerg Kleve – en stejl kystskrænt mod havnen. Vognsbølparken blev først anlagt som Vognsbøl Plantage i 1902. I 1995 blev I.C. Møllerparken anlagt på Vor Frelsers Kirke gamle kirkegård fra 1884.

GAME Streetmekka Esbjerg blev skabt i 2016 som gadeidræts- og kulturhus med større haller omkring en jernbaneremises drejeskive. Det er af tegnestuen Effekt og MASU Planning ApS.

Videre læsning

Læs mere om Esbjergs arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur