Det centrale Espergærde, 2017. Byens handelsmuligheder er samlet i Espergærde Centret, uden for kortudsnittet, umiddelbart vest for jernbanen. Espergærdeskolen ligger i kortudsnittets sydlige del, mens Egebæksvang Kirke ligger i nordøst. Espergærde Havn, der fortrinsvis fungerer som lystbådehavn, ligger ud til Øresund. Langs kysten løber Strandvejen med forbindelse til Helsingør ca. 6 km mod nord og til København ca. 30 km mod syd. Espergærde Station ligger på Kløvermarken og betjener Kystbanen. Ca. 1,5 km nordvest for stationen er der tilkørsel til Helsingørmotorvejen, E47.
.
Espergærde Havn har siden anlæggelsen i slutningen af 1800-tallet haft stor betydning. De sidste erhvervsfiskere forsvandt i løbet af 1980’erne, og de enkelte forsøg på færgedrift slog aldrig for alvor rod. I dag benyttes havnen af fritidsfiskere, lystsejlere, lokale og turister, der nyder godt af den smukke beliggenhed ved Øresundskysten.
.

Espergærde er en villabebyggelse ved Øresund 6 km sydvest for Helsingør. Bortset fra littorinaskrænten langs Strandvejen, der vidner om en landhævning på knap 6 m siden stenalderen, er terrænet ret jævnt og løfter sig til 43 m i byens nordlige del. Her ligger også den lille skov Egebæks Vang; ellers er Espergærde omgivet af åbent land.

Fra 1500-tallet var Espergærde et lille fiskerleje. Nordbanen København-Hillerød-Helsingør førtes forbi i 1864, men Mørdrup Trinbræt 2 km inde i landet åbnede først i 1934. Kystbanen kom derimod til at understøtte sommerturismen fra København, der var begyndt med boligudlejning og efterhånden villabyggeri langs stranden. Ved havnen var der tendens til centerdannelse med etagehuse, butikker og biograf, men villabyggeriet fortsatte ind i landet mellem Strandvejen og Kystbanen, og ved midten af 1900-tallet måtte byvæksten overskride banelinjen. Det skete i form af et ganske ambitiøst brud med den amorfe villabyplan. Butikscenteret Espergærde Centret blev i 1964 opført nær stationen i trafiksepareret tilslutning til kædehuse, fritliggende stokhuse og forskellige serviceinstitutioner, bl.a. Mørdrup Kirke.

Mod vest, i retning af Helsingørmotorvejen, er udlagt erhvervskvarterer, og både mod nord og syd er boligudstykningerne fortsat, også i form af række- og klyngehuse. Som følge af den vækst, der i 1954‑70 gjorde Espergærde til center i Tikøb Kommune, er de gamle landsbyer Mørdrup og Tibberup stort set blevet integreret i byen. Nu er Espergærde først og fremmest udpendlerby med gode forbindelser til København.

Betydning af bynavnet Espergærde

Navnet Espergærde er tidligst overleveret 1555 i formen Esperegierde. Yngre belæg er fx 1560 Esperødgierde og 1688 Espergierde. Formen fra 1560 viser, at forleddet er stednavnet Esperød. Dette navn på en forsvunden landsby er sammensat af kollektivformen, substantivet espe »bevoksning med aspetræer« og det gammeldansk substantiv ruth »rydning«. Efterleddet i Espergærde er substantivet gærde, der betyder »indhegning«, og navnet betyder »indhegningen ved Esperød«.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Helsingør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links