I takt med dampskibs- og togforbindelsernes udbygning udviklede Espergærde sig fra 1870’erne fra et lille fiskerleje til et yndet landliggersted. I årtierne omkring år 1900 blev området udstykket til landliggerejendomme og parcelgrunde. De mange tilflyttere, heraf mange pendlere til København og Helsingør, satte gang i næringslivet. Fra 1904 var der en rigtig havn i Espergærde, men først i 1917 fik byen en egentlig station på Kystbanen.

Omkring 1950 blev store dele af området udstykket til beboelsesejendomme og parceller, hvilket skabte forudsætninger for en massiv tilflytning, mest i løbet af 1960’erne. De fleste indbyggere var pendlere til København og Helsingør.

Ved Kommunalreformen i 1970 blev Tikøb Kommune lagt sammen med Helsingør Kommune, hvis tekniske forvaltning herefter fik hjemsted i Espergærde. Byens befolkningstal steg fortsat, og for at skabe plads hertil blev Busserupgård, Hovgården og Grydemosegårds jorder udbygget med beboelse.

Videre læsning

Læs mere om Espergærde

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie

Eksterne links