Den 9,5 km lange Esrum Å udspringer ved slusen i Esrum Søs nordlige ende. Fra søen løber åen nordpå gennem mølledammen ved Esrum Møllegård og fortsætter forbi Esrum og skoven Snævret til udløbet i Kattegat ved Hulerød mellem Munkerup og Dronningmølle. Sammen med Esrum Kanal mod øst har Esrum Å et opland på 12.700 ha.

Allerede i middelalderen blev åens forløb reguleret, hvilket den stadig bærer præg af. Det var munkene på Esrum Kloster, der indledte den udnyttelse af vandkraften, som foregår den dag i dag. Nu sørger et omløbsstryg ved Esrum Møllegård dog for, at fisk kan vandre mellem Kattegat og Esrum Sø.

Esrum Å er levested for bl.a. bæklampret samt en voksende bestand af hav- og bækørred. Ørredbestanden suppleres ved udsætninger fra klækkeriet på Esrum Møllegård. Både isfugl og bjergvipstjert ses jævnligt ved åen.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Gribskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links