J.nr. 20-06782, Foto 16, Off. Nordlig del - Set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
252953
Sted- og lokalitetsnummer
010110-248
Anlæg
Kanal, Nyere tid (dateret 1802 e.Kr. - 1805 e.Kr.)

Original fredningstekst

Esrum Kanal. Den mellemste del af Esrum Kanal er ca. 3,5 km lang. Kanalstrækningen fremtræder som en delvis fugtig, ca. 1,5 m dyb sænkning, langs hvis østlige side er svage spor af trækstien. Anlægget er op til ca. 35 m bredt. Fredningsgrænsen for selve kanalen følger ydersiden af kanalen med eventuel dæmning på den ene side og ydersiden af trækstien med eventuel dæmning på den anden side. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Undersøgelseshistorie

2016
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links