gennemløbet set fra nord
.
gennemløbet set fra nord
.
nordlige gennemløb set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411119
Sted- og lokalitetsnummer
230103-152
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Lavensby, art.nr. 28, bd. I, bl. 28. -"- art. nr. 233, bd. I, bl. 28. Fægteborg bro. En granitbro, opført af store granitplanker. Rampernes hoved er opført af kløvede kampesten uden brug af bindemiddel. Rampen på Nordborgsiden har mod nord en ca. 80 cm bred kampestenspåmuring. Broen har 4 overliggere, liggende ca. 1 m over vandet i bækken, som sveller med nogen indbyrdes afstand. Herover ligger stenolanker på den modsatte led. Foruden de omtalte 4 lavtliggende overliggere er der mod nord en yderste højereliggende over- ligger, hvis underside ligger i plan med de lavereliggendes overside. Den yderste overligger mod syd er derimod hvælvet dobbelt så meget som den nordlige. Broens bredde hen over vejbanen er 4,70 m. Gennemløbets bredde er 90 cm, største højde over vandet er 1,60 m (den yderste sydlige overligger), mindste højde over vandet 1 m (de lavtliggende overliggere). Fredningen omfatter 4 m af vejdæmningen på begge sider af broen at regne fra gennemløbets midte.

Undersøgelseshistorie

1954
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1955
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningEn granitbro, opført af store granitplanker. Rampernes hoved er opført af kløvede kampesten uden brug af bindemiddel. Rampen på Nordborgsiden har mod nord en ca. 80 cm bred kampestenspåmuring. Broen har 4 overliggere, liggende ca. 1 m over vandet i bækken, som sveller med nogen indbyrdes afstand. Herover ligger stenplanker på den modsatte led. Foruden de omtalte fire lavtliggende overliggere er der mod nord en yderste højereliggende overligger, hvis underside ligger i plan med de lavereliggendes overside. Den yderste overligger mod syd er derimod hævet dobbelt så højt som den nordlige. Broens bredde hen over vejbanen er 4,70 m. Gennemløbets bredde er 90 cm, største højde over vandet 1,60 m (den yderste sydlige overligger), mindste højde over vandet 1 m (de lavtliggende overliggere). Fredningen omfatter 4 m af vejdæmningen på begge sider af broen at regne fra gennemløbets midte.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links