stedet set fra syd
.
stedet set fra sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390567
Sted- og lokalitetsnummer
210107-130
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3905:67 Mandskabsbunker (Sikringsstilling Nord). Rektangulær nu helt jorddækket mandskabsbunker på 7,0 x 5,0 x 2,2 m i beton. I facaden er der to 0,9 m brede åbninger til mandskabsrummet, der er 4,0 x2,8 x 1,1 m.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst. På dette sted formodes der at ligge et betonanlæg opført i forbindelse med forsvarslinjen Sikringsstilling Nord fra 1. verdenskrig. Anlægget er tildækket med jord og ligger under dyrket mark. Det er ikke synligt i terrænet. I Mogens Scott Hansens registreringer er det nr. 406 og af typen: Maskingeværrede i lav konstruktion. Anlægget er opmålt i 1922 af premierløjtmant F. Heiberg Jürgensen (nr. 1 afsnit 7, samt beretning fra 1/2 1922 bilag 5, afsnit 7, type 1) og ifølge disse opmålinger er anlægget udvendigt 7 meter langt og 5 meter bredt og 2,20 meter højt. Det er indrettet med et enkelt rum, med to 0,9 meter brede indgange. Rummet er 4 meter bredt og 2,80 meter langt, og har lav højde 1,10 meter.
2014
Diverse sagsbehandling - Museum SønderjyllandAfventer data
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links