anlægget set fra nordvest
.
anlægget set fra sydvest
.
anlægget set fra sydvest
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390565
Sted- og lokalitetsnummer
210107-133
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mandskabsbunker i beton (Sikringsstilling Nord). Delvis jorddækket idet et område på 2,0 x 2,5 x 0,6 m er fritstående. Anlægget består af en rektangulær mandskabsbunker på 5,8 x 3,9 x 3,15 m, der har to 0,9 m brede åbninger. Rummet er 4,0 x 1,9 x 1,75 m. Der er en niche (0,4 x 0,3 x 0,35 m) i begge gavle, samt et periskophul i loftet (0,2 x 0,2 m).

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst. Et anlæg opført i beton, anlagt i forbindelse med forsvarslinjen Sikringsstilling Nord fra 1. verdenskrig. Kun et enkelt hjørne af anlægget er synligt. Hjørnet måler ca. 2,5 meter nordøst-sydvest, 2 meter nordvest-sydøst. Højden over terræn er ca. 0,6 meter. Anlægget er indbygget i en jordskråning og helt tilgroet med krat og buske. Anlægget er orienteret nordøst-sydvest. Anlægget er opmålt i 1922 af premierløjtnant F. Heiberg Jürgensen (nr. 88 afsnit 8, samt beretning 1-2 1922 bilag 10, afsnit 8, type X). Anlægget beskrives som opholdsrum. Opmålingerne fra 1922 viser, at anlægget er et rektangulært anlæg. Det er udvendigt 5,8 meter langt og 3,9 meter bredt og 3,15 meter højt. Der er indrettet med et rum med to 0,9 meter brede indgange. Rummet er 4,0 meter langt, 1,9 meter bredt og 1,75 meter højt. Der er en niche (0,4x0,3,0,35) i begge gavle, samt et periskophul (0,2x0,2). I Mogens Scott Hansen er anlægget registreret som nr. 481 : Maskingeværrede.
2014
Diverse sagsbehandling - Museum SønderjyllandAfventer data
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links