sydøst hjørne af anlæg set fra øst
.
anlægget set fra øst
.
periskophul
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390564
Sted- og lokalitetsnummer
210107-134
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mandskabsbunker i beton (Sikringsstilling Nord). Rektangulær jorddækket mandskabsbunker på 7,0 x 4,3 x 3,0 m. Synlig over jorden er det sydøstlige hjørne af anlæggets betondæksel samt et periskophul (0,2 x 0,2 m). Selve rummet er 4,0 x 2,0 x 1,85 m med to døre i siden med en bredde på 0,9 m og højde på 1,65 m. I bagvæggen findes otte små nicher (0,4 x 0,15 x 0,15 m). I begge sidevægge findes fire små og en større nicher.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst. På dette sted ligger et betonanlæg opført i forbindelse med forsvarslinjen Sikringsstilling Nord fra 1. verdenskrig. Anlægget er næsten fuldstændig tildækket med jord og bevokset med græs. Synligt er kun toppen af det sydøstlige hjørne af bunkerens betondæksel samt et tildækket periskophul (0,2 x0,2 meter stort). Anlægget ligger i plantage. Anlægget er opmålt i 1922 af premierløjtnant F. Heiberg Jürgensen (nr. 85 afsnit 8, samt beretning 1-2 1922 bilag 10, afsnit 8, type IX). Anlægget beskrives som opholdsrum. Opmålingerne fra 1922 viser, at anlægget er et rektangulært anlæg. Det er udvendigt 7,0 meter langt og 4,3 meter bredt og 3,0 meter højt. Der er indrettet med et rum med to 0,9 meter brede og 1,65 meter høje indgange. Rummet er 4,0 meter langt, 2,0 meter bredt og 1,85 meter højt. I bagvæggen er 8 små nicher (0m4x0,15x0,15 meter). I begge sidevægge er 4 små og 1 større niche. I Mogens Scott Hansen er anlægget registreret som nr. 484 : Maskingeværrede.
2014
Diverse sagsbehandling - Museum SønderjyllandAfventer data
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links