Lyngby fort
.

Faktaboks

Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030115
Sted- og lokalitetsnummer
020307-219
Anlæg
Fæstningsanlæg, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Det beskyttede anlæg er et trekantet fæstningsanlæg. Det fremstår med næsten intakt fortlegeme, intakt gravkaponiere, intakt tør fortgrav og delvis intakt glacis, der er bebygget. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Fortlegemet består af en kasematbygning og en foranliggende jordkappe. Kasematbygningen er et betonbygningsværk i to etager uden bevarede tårn¬konstruktioner. Bygningens panserport, -døre og -skodder er bevaret. Omkring jordkappen løber en betonmur uden bevarede dele af det oprindelige stormgitter. Den tørre grav er intakt. Fra østre faceglacis krydser en jernbro over til fortlegemet; denne bro og dens fundamenter er ikke omfattet af anlæggets beskyttelse. For at understøtte broens fundering på fortsiden er opført en ny betonmur udenom en forøgelse af fortets jordkappe. Denne betonmur er ikke omfattet af anlæggets beskyttelse. Gravkaponieren er et betonbygningsværk i to etager, der ligger i yderskråningen af graven i dennes toppunkt. Bygningens panserdør og -skodder er bevaret. Ovenpå kaponieren er anlagt en terrasse; denne er ikke omfattet af anlæggets beskyttelse. Gravens yderside og det omkringliggende glacis er udmatrikuleret og bebygget med villaer eller udlagt som haver bortset fra de tre adgangsveje til fortet og fort¬graven. Det drejer sig om den originale indkørsel ved midten af fortets strube, en senere anlagt indkørsel ved den østre spids af glaciset til jernbroen, der fører over til fortdækket, og en sti, der forbinder vejen, Glaciset, med fortgraven umiddelbart øst for gravkaponieren. På glaciset på matr. 20-bb Kgs. Lyngby By, Christians er bevaret en projektør¬standplads med tilhørende underjordisk kabeltunnel i let beton --------------------- Deklaration vedr. matr.nr. 20 AR Christians sogn, Kgs. Lyngby, Glaciset 4: 12.12. 2005 deklaration vedr. forbud mod udstykning af ejendommen. Kopi af deklarationen i deklarationsmappen for Lyngby-Taarbæk sogn.

Undersøgelseshistorie

2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiPleje bør foretages ved fortidsmindet.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen
2016
Uspecificeret museal aktivitet - KulturstyrelsenFlytning af militært lokumsskur fra Lyngby Fort til Oplevelsescenter Vestvolden

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links