Anlægget set fra syd
.
observationsniche set fra oven udefra
.
bunkeren indvendig med jorddækket observationsniche
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390877
Sted- og lokalitetsnummer
200210-434
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3908:77 Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Et ca. 15 x 15 m stort område med et anlæg i beton, der er delvist nedgravet i jorden. Det Ø-V-orienterede anlæg har en frilagt sydfacade. Bunkerens udvendige mål er 4 x 9 m, og den er 3,2 m høj. I sydfacaden er to indgange, den vestligste indgang er tildækket. Begge indgange fører ind til ca. 2 m lange gange; hver med en niche i ydermurene. Fra gangene er der adgang til et enkelt rum ca. 2 x 5 m stort. Mod nord fører en trappe op til en observationsniche.

Undersøgelseshistorie

2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandAfventer data
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Øst- vest orienteret anlæg opført i beton og nedgravet i terræn med frilagt sydfacade. Udvendige mål 9x4x3,2 m og med to 0,7 m brede indgange i hver side i sydfacaden, den vestligste indgang er tildækket. Begge indgange fører ind til ca. 2 m lange gange hver med en niche i ydermurene. Fra gangene er der adgang til et enkelt rum ca. 5x2 m stort med en ståhøjde på 1,8 m. Mod nord og midt for dette rum fører tre trappetrin op til en ca. 1,5x1x1,8 m stor observationsniche, helt tilfyldt med jord. Ifølge Mogens Scott Hansens registreringer er det nr. 144 artilleriobservationsbunker. Anlægget er opmålt af premierløjtnant S. F. H. J. Bjørke i 1922, afsnit 3, bilag 8 type T.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links