bunkeren set fra nord
.
bunkeren set fra sydøst
.
anlægget set fra sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390561
Sted- og lokalitetsnummer
210107-127
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mandskabsbunker i beton (Sikringsstilling Nord). Rektangulær Ø-V-orienteret mandskabsbunker 7,0 x 4,8, hvor anlæggets 0,5 m øverste del samt sydfacaden er frilagt. Resten er nedgravet i terrænet, og den synlige del har en højde på 2,0 m målt fra jordoverfladen. I facaden er to 0,7 m brede indgange, der fører ind til et rum på 4,0 x 2,5 x 1,8 m. I rummet er en niche i hver gavl og på langvæggene er flere jernkroge. I loftet et periskophul.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst. Forslag til fredningstekst: Et velbevaret 1. verdenskrigs anlæg fra Sikringsstilling Nord. Anlægget er opført i beton og nedgravet i terrænet. Kun de øverste ca. 0,5 m af anlægget samt hele frontpartiet er frit lagt. Anlægget måler udvendigt ca. 7 meter øst-vest og 2,80 meter nord-syd. Frontsiden som vender mod syd er ca. 2 meter højt. Der er på forsiden to indgange. Indenfor er et rum med niche i hver gavl og på langvæggene jernkroge. I loftet et periskophul. Ifølge Mogens Scott Hansens registreringer er anlægget af typen : maskingeværrede af lav konstruktion. Anlægget ligger tæt på hovedvejen i skov, foran indgangene ligger mindst 10 større kampesten.
2014
Diverse sagsbehandling - Museum SønderjyllandAfventer data
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links