Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
420521
Sted- og lokalitetsnummer
210503-62
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4205:21 Ruinerne af forsvarsanlægget Zeppelinbasen Tønder. Zeppelinbasen er beliggende på et ca. 1,5 x 1 km stort område. Anlægget består af en ammunitionsbunker, lave jernbanedæmninger, skyttegrave, bombekratere, deponerede rester af ødelagte zeppelinere, en mindesten (”Officersstenen”), fundamenterne efter flere store haller til luftfartøjer og kaserneområde med bevaret kedel- og badehus. På området findes endvidere højryggede agre. Derudover findes i den sydlige del af området resterne af et nedrevet bygningskompleks med tilhørende jernbanedæmning samt tre branddamme.

Undersøgelseshistorie

2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen
2017
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenRuinerne af forsvarsanlægget Zeppelinbasen Tønder. Zeppelinbasen er beliggende på et ca. 1,5 x 1 km stort område, og består af en ammunitionsbunker, lave jernbanedæmninger, skyttegrave, bombekratere, deponerede rester af ødelagte zeppelinere, en mindesten (”Officersstenen”), fundamenterne efter flere store haller til luftfartøjer og kaserneområde med bevaret kedel- og badehus. På området findes endvidere højryggede agre. Derudover findes i den sydlige del af området resterne af et nedrevet bygningskompleks med tilhørende jernbanedæmning samt tre branddamme.

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links