Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030168
Sted- og lokalitetsnummer
020302-95
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1919 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vintappergårdstillingen, østlige kaponiere er en betonstøbt kaponiere med ét rum. Kaponieren har ét tilmuret skydeskår som pt. er jorddækket. Endvidere en døråbning med en nyere dør. En (nyere) betonstøbt, vinkelformet trappeskakt findes ved ydermuren i S og V. Oven for trappeskakten et nyt rækværk af jernrør. Det beskyttede anlæg omfatter den betonstøbte kaponiere med muråbninger og trappe. Et rækværk af jernrør er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Undersøgelseshistorie

2008
Museal besigtigelse - KUAS, FortidsminderVintappergårdsstillingen, østlige kaponiere Vintappergårdsstillingens østlige kaponiere blev anlagt i 1914 som del af en mindre feltbefæstet stilling (Vintappergårdsstillingen) på begge sider af jernbanelinien nordvest for Gentofte Station. Stillingen bestod af pigtrådshegn, skyttegrave, jordbatterier og betonanlæg og blev anlagt for at lukke af for fjendtlig indtrængen mellem Lyngbyfort og Garderhøjfortet
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiVintappergårdstillingen, østlige kaponiere er en betonstøbt kaponiere med ét rum. Kaponieren har ét tilmuret skydeskår som pt. er jorddækket. Endvidere en døråbning med en nyere dør. En (nyere) betonstøbt, vinkelformet trappeskakt findes ved ydermuren i S og V. Oven for trappeskakten et nyt rækværk af jernrør. Det beskyttede anlæg omfatter den betonstøbte kaponiere med muråbninger og trappe. Et rækværk af jernrør er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links