Befolkningsudviklingen i Faaborg 1787-2020.
.
Det centrale Faaborg, 2020. Byens ældste del ligger mellem Adelgade, Vestergade og Grønnegade og slutter ved Vesterport. Østergade er gågade, der sammen med Torvet, kendt for Ymerbrønden, danner rammen omkring bylivet. I sidegaderne er der flere gallerier og museer, fx Klokketårnet, Den Gamle Gaard, Faaborg Arrest og Faaborg Museum. Der er havnepromenade ved Vestkaj, havnebad ved havnefronten og en sti langs vandet mod øst. En del af skinnelegemet fra Faaborgs tid som stationsby er bevaret. På Sundagervej i kortets nordøstlige hjørne ses HF & VUC FYN og Faaborg Gymnasium.
.
En overskyet efterårshimmel over Faaborg med færgen M/F Skjoldnæs liggende i det blåsorte vand i færgelejet. Færgen forbinder byen med Søby på Ærø og Fynshav på Als. Faaborg-Midtfyn Kommune er arealmæssigt den største fynske kommune og strækker sig fra Det Sydfynske Øhav med Lyø, Avernakø, Bjørnø samt Store og Lille Svelmø i syd til i nord at danne kommunegrænse mod Odense og Kerteminde Kommuner.
.
Befolkning og areal i Faaborg-Midtfyn Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Østergade er Faaborgs handelsgade. Gaden løber parallelt med kysten gennem den centrale del af byen og er på det meste af sin strækning udlagt som gågade. Her kan lokale og besøgende foretage deres indkøb, tage på café og restaurant og ikke mindst beundre den gamle købstads huse og brostensbelagte gader og pladser.
.
Bindingsværkshuse og stokroser i den idylliske Adelgade i det centrale Faaborg. I baggrunden ses det fredede senmiddelalderlige klokketårn fra den nedrevne Sankt Nikolaj Kirke.
.

Faaborg har en befolkning på 6.988 og et areal på 4,6 km2. Byen ligger i et morænelandskab syd for De Fynske Alper og blev anlagt på en tange mellem Faaborg Fjord og indsøen Sundet, der nu er delvis tørlagt. Østergade er nu som før byens hovedgade. Til Svendborg er der ca. 25 km, til Odense ca. 34 km og til Assens 28 km. Omkørselsvejen Sundvejen fører trafikken øst om bykernen, mens Havnegade og Engvej leder trafikken vest om byen. På byens moderniserede havnefront er fabriksbygningerne veget til fordel for havnebad, caféer og boligbyggeri.

Torvet og Østergade er Faaborgs forretningsstrøg med specialforretninger, caféer og restauranter. Det middelalderlige gadenet forløber næsten intakt, og den lave bebyggelse med restaurerede gårde og huse med bindingsværk, der veksler med moderne bygninger, tiltrækker mange turister. Det 31 m høje Klokketårn i Tårnstræde er byens mest iøjnefaldende bygningsværk; det har klokkespil fire gange dagligt.

Befolkningsudviklingen i 1900-tallet medførte oprettelse af nye boligkvarterer, fx andelsbyggeriet med familieboliger på Engvej fra 1942. Nye parcelhusområder er anlagt øst og vest for Assensvej og Odensevej. Faaborg har Borgerservice i Mellemgade, og lidt nord herfor ligger Herregårdscentret med bl.a. bibliotek, specialforretninger og et stort supermarked, der tilgodeser parcelhuskvartererne syd for Johan Rantzaus Vej. Byen har supermarkeder ved alle udfaldsveje. Dens industrier lå tidligere inde i byen eller ved havnen; nu er disse koncentreret nord for Johan Rantzaus Vej. Havnen, der ligger på opfyldt terræn, har både lystbådehavn og færgehavn, hvorfra der er forbindelser til Bjørnø, Lyø og Avernakø samt til Søby på Ærø. Havnefronten er omdannet, og ejerboliger, caféer og restauranter har erstattet pakhusene, mens der er bygget lave boligblokke i Havnegade.

Byens grønne områder ligger langs kysten og er indbyrdes forbundet af spadserestien Langelinie. I vest ligger havnebadet, indviet i 2014 og tegnet af CREO Arkitekter, JDS Architects og KLAR. Herefter kommer Dosseringen, Gl. Assistens Kirkegård, Voigts Minde, Faaborg Jødiske Begravelsesplads, Ny Assistens Kirkegård og Klinteparken. Parkområdet med Helligkorskilde var indtil 1931 privat park og fik i 1930’erne sommerrestaurant, i dag afløst af feriecenteret Danland.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Faaborg er fra 1229, hvor formen Foburgh optræder. I senere belæg findes former som Foborch (1377) og Faaborg (1664). Navnet er sandsynligvis sammensat af den gammeldanske dyrebetegnelse *fō, som betyder »ræv«, og efterleddet er substantivet borg. Navnet sigter således til en borg, der er kendetegnet ved ræve.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer