Som en af landets mindste kommuner har Fanø særlige udfordringer på hospitalsområdet. Selv om det er en økommune, er borgerne henvist til hospitalet i nabokommunen Esbjerg.

Øen har et kommunalt sundhedshus, der er indrettet i den tidligere søfartsskole og blev indviet i 2009 efter en stor opbygning. I lokalerne har man samlet de praktiserende læger, hjemmesygeplejen, den kommunale ergo- og fysioterapi samt Center for det Maritime Sundhedsvæsen (CMS). CMS, der hører under Søfartsstyrelsen, holder kurser for danske og udenlandske søfolk i handels- og fiskerflåden, så de kan lære at tage sig af syge og tilskadekomne til søs.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Fanø Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg