På et næs i den tidligere Overød Sø har ligget en gård med to banker omgivet af voldgrav, beskyttet mod landsiden af en 3 m høj krumvold. I dag er kun bevaret en stærkt udjævnet rest af anlægget. Den lille forhøjning, der kan ses på stedet, er en del af en borgbanke, der i 1903 var målt til ca. 38 x 31 m og ca. 5 m i højden fra bunden af voldgraven til toppen af banken. På banken er fundet et stort kampestensfundament til en større rektangulær teglbygning, og mod øst lå en noget lavere ladegårdsbanke. Der skal på stedet bl.a. være fundet en mønt fra omkring år 1300 slået under kong Erik af Pommern. En af Farebæksholms tidligst kendte ejere var ridder Conrad Evertsen Moltke, der skrev sig til Farebæksholm 1382- 86. Herregården blev sidst nævnt i en skriftlig kilde i slutningen af 1460’erne, da Farebæksholm blev pantsat.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Køge Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder