Ved Torvegades to- og treetagers bygninger fra flere stilperioder findes en række af Faxes mindre og mellemstore indkøbsmuligheder.
.

Faxe har en befolkning på 4.184 og et areal på 2,7 km2. Byen er kommunens næststørste med 11 % af indbyggerne. Den ligger på Faxe Banke i et morænelandskab på op til over 70 m’s højde og markerer sig langvejs fra med kirketårnet og vandtårnet, der ses over byens villaer, parcelhuse, rækkehuse og lave boligblokke.

Nu som før har Faxe Kalkbrud afgrænset byen mod øst, og indtil midten af 1900-tallet var bebyggelsen koncentreret langs Nørregade, Torve gade og den nordligste del af Ny Strandvej. Derfra har byen bredt sig langs indfaldsvejene. Køgevej leder nu den gennemkørende trafik vest om byen, og nye boligområder er placeret vest og syd for den gamle bykerne. Specialbutikker og supermarkeder er koncentreret i området ved Torvegade.

Faxe har tre industriområder: et i nord, et andet ved den ældste bydel mellem Faxe Allé og Rønnedevej samt et syd for Rådhusvej.

Stednavnets betydning

Stednavnet Faxe er nævnt første gang i *1231 (afskrift 1200-tallet), hvor det udgør forleddet i herredsnavnet Faxcæheret. Ældste originalform er også en sammensætning 1257 Faxaherrit, yngre former er fx 1320 Faxæ, 1471 Ffaxe og 1520 Faxe. Matriklen 1664 har formerne Faxßø og Faxße.

Retskrivningsformen har i 1900-tallet været Fakse stavet med ks, men dette blev ændret i forbindelse med gennemførelsen af Strukturreformen i 2006. Her fik navnet den historiske form Faxe med x som retskrivningsform. Stednavnet er identisk med en bøjningsform af substantivet gammeldansk fax »manke (manke), hår«, og betydningen er »stedet, der ligner en manke«. Navnet har formentlig sigtet til en karakteristisk bevoksning på stedet.

Mere om stednavne i kommune

Det centrale Faxe, 2021. Nørregade, Torvegade og Kirketorvet er en del af den gamle nord-syd-gående landevej gennem byen, og det er her, man finder forretningslivet, caféer og restauranter. Ved randen af Faxe Kalkbrud ligger Danhostel Faxe, Kulturhuset Kanten, der indholder en biograf, og Geomuseum Faxe med udsigt over kalkgraven. På Rådhusvej er en række aktiviteter koncentreret med Faxe-Hallerne og Faxe Stadion, Faxe Bibliotek, borgerservice og Kulturmuseum Øst i det tidligere rådhus.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Faxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer