Motionsredskaber er vigtige hjælpemidler på Faxe Sundhedscenter, der i de gamle sygehusbygninger på Præstøvej i Faxe drives i et samarbejde mellem regionen, kommunen og private sundhedsudbydere.
.

Faxes historie om det gamle sygehus, der blev til et sundhedscenter, ligner den historie, der kan fortælles mange steder i landet. Faxe Sundhedscenter udmærker sig dog ved at være et af de nye centre, der har samlet den bredeste vifte af tilbud.

Amtssygehuset i Faxe åbnede i 1890. I generationer var det et sygehus, der betjente lokalområdet inden for både kirurgiske og medicinske sygdomme og med såvel akutte som planlagte behandlinger. Fra 1970 hørte det under Storstrøms Amt. Efterhånden som specialiseringen af sygdomsbehandlinger blev mere udtalt, og Sundhedsstyrelsen anbefalede større sygehuse til behandling af akutte sygdomme, blev sygehuset i Faxe omdannet til et center for planlagt kirurgisk behandling.

Fra 2007 kom sygehuset under Region Sjælland, og som led i regionens sygehusplan blev det besluttet at nedlægge sygehuset. I 2010 blev de fleste funktioner overført til regionens store sygehus i Køge, det nuværende Sjællands Universitetshospital, Køge. Sygehusbygningerne i Faxe blev i 2013 indrettet til et sundhedscenter, så befolkningen fik et lokalt tilbud, og bygninger og apparater blev udnyttet.

Faxe Sundhedscenter drives af Faxe Kommune. Samtidig har Region Sjælland i centeret en røntgenklinik, blodprøvetagning, bloddonation og jordemoderkonsultation. Kommunen har samlet en række af sine tilbud om genoptræning, tandpleje og forebyggelse i centeret og ser huset som et flagskib i den kommunale sundhedsindsats. Samtidig rummer huset en række praktiserende læger og speciallæger. Dertil kommer private tilbud om massage, fodbehandling, akupunktur m.m.

I alt var der i 2021 omkring 50 regionale, kommunale og private sundhedstilbud samlet i de tidligere sygehusbygninger i Faxe.

Der var også et sygehus i Haslev i årene 19152003. Det tidligere sygehus rummer nu bl.a. fysioterapeuter og praktiserende læger.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Faxe Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg