Geomuseum Faxe ligger i samme bygning som Kulturhuset Kanten. Den er tegnet af NOVA5 Arkitekter sammen med White Arkitekter og åbnede i 2008. Bygningen ligger ud til Faxe Kalkbrud, og den består af sammensatte hvidpudsede betonbygninger med store vinduespartier.
.

Arkitektonisk set er der bevaret ganske få spor af Faxes oprindelse som landsby, men der findes enkelte bindingsværkshuse med stråtækte tage med mønning og kragetræer, fx Rasmus Svendsens Skole på Nørregade 9. Der er derimod tydelige spor efter byens udvikling i takt med den industrielle udvikling af det nærliggende kalkbrud og anlæggelsen af jernbanen. Det ses bl.a. langs byens centrale gader med historicistiske byhuse i to etager. Der findes også murermesterhuse i Bedre Byggeskikstil med blankt murværk, hvidmalede gesimser og halvvalmede tage. Enkelte huse er pudsede og malede. Man kan også finde få bevarede huse opført af den lokalbrudte kalksten. Endelig er der nyere enfamilieshuse samt industri- og erhvervsbygninger opført efter 1950, der har fulgt den mere generelle arkitektoniske udvikling i resten af Danmark.

Videre læsning

Læs mere om Faxe

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur