Det lyse moler med de mørke vulkanske askelag træder tydeligt frem i den 25 m høje Feggeklit på det nordlige Mors. Mere end 140 askelag er blottet i klinten, og de repræsenterer hver sit gigantiske vulkanudbrud. Vulkanismen blev udløst for ca. 55 mio. år siden, da Grønland begyndte at drive fra Norge, og dannelsen af Nordatlanten begyndte.
.

Den op til 25 m høje, 300 m brede og næsten 1 km lange molerknude Feggeklit udgør sammen med en ca. 3 km lang tange med sandrevet Feggerøn den nordlige spids af Mors. Vestsiden og toppen af knuden er græsklædt, mens erosion fra Limfjorden på østsiden har blottet knudens geologiske lag med mere end 140 lag af vulkansk aske i det lyse moler.

På Feggeklits græsklædte skråninger falder især planter som bakkenellike og bidende stenurt i øjnene, mens man på tangens strandenge kan finde strandasters og strandmælde. Området omkring Feggeklit har et rigt fugleliv, som bl.a. tæller klyde, stor præstekrave, vibe, dobbeltbekkasin og gul vipstjert. Ude i vandet og på Feggerøn ses spættede sæler.

Feggeklit blev fredet i 1963. Derudover indgår den i habitatområdet Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, fuglebeskyttelsesområdet Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage samt Ramsarområdet Vejlerne og Løgstør Bredning.

Som det antydes af det omkringliggende flade landskab af gammel, hævet havbund, var Feggeklit i stenalderen en ø i Littorinahavet. Af de vindblæste træer på toppen fremgår det tydeligt, at den dominerende vindretning er fra vest.

.

Videre læsning

Læs mere om Kysterne i Morsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster

Eksterne links