Den bygningsfredede firlængede præstegård i Feldballe fra 1688 er opført af Elisabeth Rosenkrantz til Møllerup som 87 fag stråtækt egebindingsværk af købstadspræg. Fruen lod også bygge det lille hospital med skolestue i 1720 mellem præstegården og kirkediget og satte desuden sit præg på kirken. Feldballes trelængede avlsgård blev 1927‑29 omsat i grundmur, og stuehuset nedtaget til grunden, fornyet og teglhængt. Feldballes barfred er dog bevaret som et kort, stråtækt hus bygget af usædvanlig svært egebindingsværk på høj syld af rå marksten over en dyb, stensat kælder. Tavlen er udmuret med munkesten af middelalderlig type, dog næppe ældre end 1500-tallets begyndelse. Barfreden menes at være beregnet til at huse overnattende godtfolk.

Videre læsning

Læs mere om Præstegårde i Syddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde

Eksterne links