Befolkningsudviklingen i Fensmark 1940‑2021.
.
Handelsliv i Fensmark på Næstvedvej lige syd for den oprindelige landsby.
.
Befolkning og areal i Næstved Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).
.

Fensmark har en befolkning på 5.046 og et areal på 3,2 km2. Byen er en stor boligforstad ca. 5 km nordøst for Næstved. Den ligger med Stenskov i vest og den mindre Fensmark Skov i nord. Den gamle kirkelandsby er lagt på nordsiden af Maglebjerg, der er del af en moræneryg. Den når op til 72 m.o.h. og skråner herfra ned til den store Holmegaards Moses jævne flade i 30 m’s højde. Fra herregården Holmegaard 2 km øst for landsbyen udgik beslutningen om at anlægge Holmegaard Glasværk i 1825. Det blev placeret 1 km nordøst for landsbyen med direkte adgang til mosen, hvis tørv i flere perioder var glasværkets primære energikilde.

Fra 1960’erne opstod parcelhuskvartererne nord for Platanvej, og i 1970’erne rullede en anden bølge østpå og indlemmede den lille landsby Kalkerup. Dobbelt-, række- og klyngehusene syd for Platanvej-Glasværksvej er opført efter årtusindskiftet, og efter en mere hektisk byggeperiode bygges her stadig enkelte steder. Et lille kolonihaveareal er bevaret mod syd; andre forsvandt i byggeperioden.

Fensmarks erhvervsområder samler sig omkring det lukkede glasværk i nordøst. Her er indrettet en glasudstilling, og der produceres glasemballage; overskudsvarme herfra indgår i Fensmarks fjernvarmeforsyning.

Stednavnets betydning

Stednavnet Fensmark er nævnt første gang 1302 i formen Fænismarkæ. Et dokument dateret året efter har formen Fenixmarkæ, og senere former er fx 1370‑80 Fænædsmarke, 1486 Fensmarche, 1555 Fensmarcke. Matriklen 1688 har formen Fensmarch. Forleddet er antagelig substantivet gammeldansk fǣnath »kvæg«. Efterleddet er substantivet mark, der i ældre stednavne bl.a. bærer betydningen »(grænse)skov«. Navnets betydning er formentlig »skoven med kvæg«.

Mere om stednavne i kommune

Det centrale Fensmark, 2020. Kortet viser den ældste del af Fensmark: landsbyområdet omkring kirken, parcelhusene langs Holmegaardsvej og lidt af fabriksområdet mod nordøst. Butikscenteret findes syd for gadekæret, mens skolen og det tidligere rådhus, nu bibliotek, findes tæt ved Holmegaardsvej længere mod øst. Boligerne fra Røjlevej til Christiansvej er opført efter årtusindskiftet. Først da kom Fensmark og glasværksområdet til at hænge sammen. Det lyse areal i nordvest er landbrugsjord; nord herfor ligger Holmegaards Mose.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Næstved Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer