Fabriksbygningerne på Glasværksvej 55 har mange aldre, og især arbejderboligerne fremstår i en nøgtern historicisme, men størsteparten af området fyldes ud af et moderne anlæg med skulpturelle former i beton, bølgeplader og kraftige farver tegnet af Eske Kristensen og opført 1971‑73. Holmegaard Glasværk blev optaget på Industrihistoriens Danmarkskort i 2007.

Byens tidligere forsamlingshus, nu Folkemusikhuset på Holmegaardsvej 56, er opført i 1898 og flere gange udvidet. På Næstvedvej 1 ligger det tidligere aldersdomshjem, der er opført som et vinkelanlæg i Bedre Byggeskik 1928‑29 ved Frede Halleløv. Bygningen fungerede senere som en del af byens rådhus, der blev opført ved siden af på Holmegaardsvej 4 i 1957. Denne bygning fremstår i symmetrisk funktionalisme i to etager, i rød blankmur, med storrudede hvide vinduer og med rødt, helvalmet tegltag.

Videre læsning

Læs mere om Fensmark

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur