Højensvej 6 i Gammel Skagen er et originalt bidrag til feriehusbebyggelsen i Skagen. Det er tegnet i 1917 af arkitekten og formgiveren Knud V. Engelhardt, med tjæret sokkel helt op til vinduernes underkant og diagonalstillet skorstenspibe. Landsforeningen Bedre Byggeskik tildelte i 1919 huset en typegodkendelsessten, som er indmuret i østgavlen.

Videre læsning

Læs mere om Skagens arkitektur

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur