Med sin hvide blomsterpragt tilfører en mirabel lidt tiltrængt kontrast til det grå og brune forårslandskab langs Søholm Sø. Den dybe sø har tidligere dannet ramme om et stort ålefiskeri. Opstemninger i Haarby Å gjorde dog en naturlig opgang vanskelig, og i en lang periode blev søens ålebestand opretholdt gennem udsætninger. I 1940 blev der udsat 85.000 glasål i søen, og frem til 1969 blev der næsten årligt suppleret med ca. 40.000. Herefter faldt udsætningerne og ophørte helt i begyndelsen af 1980’erne.
.

Assens er en ret søfattig kommune, og selv om antallet af søer når op på næsten 2.000, ligger det samlede søareal på blot 487 ha eller lige knap 1 % af kommunens areal. Næsten alle er småsøer og vandhuller samt en del gamle mølledamme, og trods sine blot 26 ha er Søholm Sø ved Glamsbjerg kommunens største sø.

Omkring 80 % af kommunen afvandes til Lillebælt, mens de resterende 20 % afvandes til Odense Fjord i nordøst. Kommunen har ca. 275 km offentlige vandløb, hvoraf ca. 40 km er rørlagte. Dertil kommer et betydeligt større, men ukendt, antal kilometer private vandløb. Som søerne er vandløbene generelt små. Blandt de største er Brændeå, der forlader kommunen ved Håre Bjerge for at løbe ud gennem Bredningen til Lillebælt i Middelfart Kommune. Også Haarby Å hører til de lidt større vandløb. En strækning på 1,2 km af åen er blevet genslynget, og i 2014 blev der etableret et nyt våd område nord for Haarby for bl.a. at mindske kvælstofudledningen til Helnæ s Bugt og forebygge oversvømmelse af byens kældre.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Assens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande