Rimfrosten holder ved i skyggen langs Harrestrup Å på en ellers solrig januardag. En kolonihave kan skimtes i baggrunden, hvor åen løber forbi haveforeningen A/H Kildegaarden, inden den rammer kommunegrænsen. Herfra fortsætter den mod øst og sydøst til Damhusengen og forbi Damhus Sø til udløbet i Kalveboderne ved Kystagerparken.
.
Vest for bydelen Egebjerg ligger Skovledmose. I dag fremstår den som en langsø, men opstod oprindelig som et moseområde i bunden af en tunneldal, da isen fra sidste istid smeltede bort. En række småfugle yngler omkring søen, og i perioder om foråret og i forsommeren benyttes den som rasteplads af flokke af grågæs. Nærheden til Egebjerg gør desuden Skovledmose til et populært rekreativt område.
.

Ballerup Kommune har 221 søer på mindst 100 m2. Tilsammen dækker de 83 ha, svarende til ca. 2,4 % af kommunens areal. Søerne består overvejende af småsøer og moser med åbne vandflader samt de regnvandsbassiner, som ligger i tilknytning til vandløbene.

Jonstrup Å og Harrestrup Å er de største vandløb i Ballerup Kommune og løber begge langs kommunegrænsen på hele eller det meste af deres løb. Kun den ca. 1,5 km lange Måløv Å og den ca. 2,1 km lange Råmose Å har hele deres løb inden for kommunegrænsen. Ligesom kommunens øvrige vandløb er de små og har ringe vandføring i sommerhalvåret.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ballerup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande