En alm. flodguldsmed holder en pause, inden den fortsætter insektjagten op og ned ad Gudenå. Sit navn til trods findes alm. flodguldsmed i Danmark oftest ved større, rene søer. I Favrskov Kommune lever guldsmeden dog op til sit navn, og i juni-juli er den på vingerne langs kommunens strækning af Gudenå.
.
På hele strækningen gennem Favrskov Kommune følger Den Østjyske Længdebane trofast den 37 km lange Lilleå, som først løber mod nord og siden mod vest for så igen at løbe mod nord til kommunegrænsen syd for Langå, hvor den løber ud i Gudenå.
.
Søbygård Sø
.

Der er 1.355 søer på mindst 100 m2i Favrskov Kommune. Tilsammen dækker de 312 ha, hvilket svarer til ca. 0,6 % af kommunens areal. Det gør Favrskov til en forholdsvis søfattig kommune. Langt de fleste søer er småsøer og vandhuller, og kun Lading Sø, Søbygård Sø, Sølvsten Damme og Tange Sø er større end 5 ha. Af sidstnævnte er det dog kun den øverste, sydøstlige ende, som når ind i kommunen.

I Favrskov Kommune findes der i alt 850 km åbne vandløb. Langt størstedelen af vandløbene afvander til Gudenå og dermed Randers Fjord, mens kun 3 % af kommunens areal afvandes til Århus Bugt via Egå og Århus Å. Mange af vandløbene danner grænse til andre kommuner. Således danner Nørreå og Alling Å grænse til Randers Kommune, Gjern Å danner grænse til Silkeborg Kommune, mens Gudenå danner grænse til både Silkeborg, Viborg og Randers Kommuner.

Vandløbenes tilstand er generelt god med rent vand og varierede fysiske forhold. Særlig fine, naturlige løb ses bl.a. i Granslev Å, Borre Å og Gelbæk. Alle tre har en høj diversitet af smådyr, og de to førstnævnte er fx levested for den forholdsvis sjældne stor slørvinge. En del vandløb er dog påvirket af sandvandring. Det fine sand gør vandløbenes levesteder mere ensartede og fattigere på smådyr og planter. Sandet indlejres desuden i fiskenes gydebanker, hvor det nedsætter iltindholdet og øger dødeligheden blandt æggene.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande