Gladsaxe Kommune har 98 søer på mindst 100 m2. Tilsammen dækker de 99 ha, svarende til knap 4 % af kommunens areal. Langt de fleste er småsøer og vandhuller, som især ligger i Bagsværd, Høje Gladsaxe Park, i og nord for Smør- og Fedtmosen samt i Store Hareskov og Aldershvile Skov, hvor en del er blevet genoprettet efter tidligere afvanding og dræning. Kommunens to største søer er Bagsværd og Lyngby Søer, som ligger på tværs af grænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune. En meget lille del af Bagsværd Sø strækker sig desuden ind i Furesø Kommune i vest.

Der er meget få vandløb i kommunen. Blandt de største er Tibberup Å, som i nordvest løber langs kommunegrænsen kort efter udspringet i Smørmose, Kagså, der danner grænse til Herlev Kommune, og Mølleå, der rammer kommunegrænsen i nord, lige inden den løber til Lyngby Sø. De få vandløb, som ligger inden for kommunegrænserne, er alle små og ofte kraftigt udrettede.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Gladsaxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande