Stor vandsalamander yngler helst i frodige vandhuller, da larverne holder til oppe i vandet mellem vandplanter. Den er derfor følsom over for tilstedeværelsen af fisk. Uden for yngletiden lever stor vandsalamander mest på land, helst steder med træer som skove, krat og haver.
.

Greve Kommune har en del småsøer, som er rige på padder og insekter. I de senere år er der kommet flere nye søer til i form af regnvandsbassiner, som er en del af klimatilpasningen. Der er ca. 244 søer over 100 m2, som tilsammen dækker 36 ha, svarende til 0,6 % af kommunens areal. De to største søer er Olsbæksøen på 2,2 ha ved Olsbækkilen og Rørmosen på 1,4 ha ved Langagergård. Der er fire kommunale vandløb, som afvander til Køge Bugt. Vandløbene er regulerede, påvirket af næringsstoffer og lav sommervandføring som følge af stor vandindvinding. De to grænsevandløb til nabokommuner, Møllebæk og Lille Vejleå, har den bedste vandløbskvalitet i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Greve Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande