Hørsholm Kommune har 245 søer på mindst 100 m2. Tilsammen dækker de 178 ha eller knap 6 % af kommunens areal. Søerne er overvejende småsøer og damme, og den eneste større sø er Sjælsø, som Hørsholm deler med Allerød og Rudersdal Kommuner. Blandt andet pga. tidligere udledning af urenset spildevand er søernes vandkvalitet ofte ringe; de er stærkt næringsstofbelastede, har en sparsom undervandsvegetation og en ensidig fiskebestand. Blandt kommunens reneste søer er de klarvandede Ubberød Dam og Springdam syd for Hirschholm Slotshave. De har en udbredt undervandsvegetation og huser begge en bestand af flodkrebs.

Kommunen har 26 km offentlige og private vandløb. Flere af dem er stærkt regulerede og helt eller delvis rørlagte. Ligesom søerne er vandløbenes miljøtilstand generelt utilfredsstillende.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hørsholm Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links